Ćao, ja sam Zdraviša!

Hajde da zajedno uradimo samoprocjenu rizičnog ponašanja u odnosu na HIV i polno prenosive infekcije. Pred tobom se nalazi 10 pitanja na koja odgovaraš povlačenjem na desno ili lijevo u zavisnosti od odgovora. Nakon što odgovoriš na sva pitanja, zavisno od ostvarenog rezultata, dobićeš savjet od Zdraviše za naredne korake koje treba da preduzmeš.

Da li si spreman/na?

NE

DA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Pitanje #1

Da li si makar jednom imao/la oralni, vaginalni ili analni seksualni odnos bez upotrebe kondoma?

NE

DA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Pitanje #2

Da li si imao/la seksualni odnos bez upotrebe kondoma sa više nepoznatih partnera?

NE

DA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Pitanje #3

Da li si ikada imao/la seksualni odnos pod uticajem alkohola ili droge?

NE

DA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Pitanje #4

Da li ti se nekada desilo da ti se tokom seksualnog odnosa kondom oštetio ili je pukao?

NE

DA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Pitanje #5

Da li imaš ili si imao/la neku polno prenosivu infekciju?

NE

DA