Visokorizična upotreba supstanci među mladima

Iako je većina mladih osoba dobrog zdravlja, neki mladi su pod povećanim rizikom od ponašanja koje može dovesti do loših zdravstvenih ishoda, kao što je upotreba supstanci. Istraživanja pokazuju da je većina odraslih koji ispunjavaju kriterijume za poremećaj upotrebe supstanci počela da koristi supstance upravo tokom tinejdžerskih i mlađih odraslih godina. Mladi kod kojih dolazi […]

Iako je većina mladih osoba dobrog zdravlja, neki mladi su pod povećanim rizikom od ponašanja koje može dovesti do loših zdravstvenih ishoda, kao što je upotreba supstanci. Istraživanja pokazuju da je većina odraslih koji ispunjavaju kriterijume za poremećaj upotrebe supstanci počela da koristi supstance upravo tokom tinejdžerskih i mlađih odraslih godina.

Mladi kod kojih dolazi do poremećaja upotrebe supstanci takođe doživljavaju veće stope fizičkih i mentalnih bolesti, smanjeno opšte zdravlje i blagostanje i potencijalno napredovanje u zavisnost.

 

Visokorizična upotreba supstanci je svaka upotreba supstanci od strane adolescenata sa visokim rizikom od štetnih ishoda (tj. povreda, učešća u krivičnom pravosuđu, napuštanje školovanja, gubitak života).

Ovo uključuje: zloupotrebu lijekova na recept, upotrebu nedozvoljenih droga (tj. kokain, heroin, metamfetamini, inhalanti, halucinogeni ili ekstazi) i upotrebu droga injektiranjem čime se stvara visok rizik od infekcije krvlju prenosivih bolesti kao što su HIV i hepatitis.

 

Faktori rizika za upotrebu visokorizičnih supstanci kod mladih mogu uključivati:

 • Porodičnu istoriju upotrebe supstanci ili aktuelnu upotrebu suspstanci roditelja
 • Povoljne stavove roditelja prema rizičnom ponašanju
 • Loše roditeljsko praćenje
 • Porodično odbacivanje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta
 • Povezivanje sa delinkventim ili vršnjacima problematičnog ponašanja
 • Nedostatak povezanosti škole sa porodicom i lokalnim institucijama i organizacijama
 • Loš uspjeh u školi
 • Seksualno zlostavljanje u detinjstvu
 • Pitanja mentalnog zdravlja

 

Pored ovih faktora koji ukazuju na rizike, postoje i protetivni faktori, koje će mlade sačuvati od stupanja i održavanja u visokorizičnim ponašanjima, od kojih je jedan i upotreba droga. Među njima najznačajniji su:

 

 • Angažovanje roditelja ili porodice u životu djeteta/adolescenta
 • Podrška porodice
 • Roditeljsko neodobravanje upotrebe supstanci
 • Nadgledanje roditelja
 • Povezanost škole sa porodicama i institucijama u lokalnoj zajednici

 

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Podrška porodicama u krizi uzrokovanoj štetnom upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci, podržanom od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

NVO CAZAS u sklopu ovog projekta obezbjeđuje usluge savjetovanja osobama koje konzumiraju droge i alkohol, kao i ostalim članovima porodice koje su pogođene zavisnošću od psihoaktivnih supstaci, i to putem organizovanja individualnih i grupnih savjetovanja. Sesije pružaju stručni radnici.

Ukoliko se vi lično suočavate sa problemom korišćenja droga i alkohola, ili imate člana porodice koji koristi psihoaktivne supstance i potrebna vam je podrška, možete se javiti za razgovor sa stručnim licima, i to putem maila office@cazas.org ili na broj telefona 067 602 345.