Uticaj psihoaktivnih supstanci na pojedinca

Bolesti zavisnosti direktno ili indirektno utiču na sve faze životnog ciklusa pojedinca i porodice, onemogućavajući funkcionisanje čovjeka u sferama ličnog, porodičnog, profesionalnog i socijalnog funkcionisanja. Ono što je evidentno jeste uticaj psihaoaktivnih supstanci na fizičko zdravlje pojedinca. U svijetu gdje su psihoaktivne supstance sveprisutne, razumijevanje njihovog uticaja na zdravlje postaje ključno. Ove supstance izazivaju širok […]

Bolesti zavisnosti direktno ili indirektno utiču na sve faze životnog ciklusa pojedinca i porodice, onemogućavajući funkcionisanje čovjeka u sferama ličnog, porodičnog, profesionalnog i socijalnog funkcionisanja. Ono što je evidentno jeste uticaj psihaoaktivnih supstanci na fizičko zdravlje pojedinca. U svijetu gdje su psihoaktivne supstance sveprisutne, razumijevanje njihovog uticaja na zdravlje postaje ključno. Ove supstance izazivaju širok spektar efekata na različite organske sisteme, postavljajući ozbiljne izazove za imunološki, kardiovaskularni, respiratorni, gastrointestinalni, koštanomišićni, bubrežni, neurološki, psihički, endokrini sistem, te čak i povećavajući rizik od karcinoma. Uzimajući u obzir ove ozbiljne posljedice, neophodno je dublje istražiti kompleksnost problema zavisnosti i njegovog uticaja na sveobuhvatno zdravlje pojedinca. 

Psihoaktivne supstance mogu dovesri do sledećih bolesti: 

Infektivne bolesti: upotreba droga slabi imuni sistem, ali je takođe povezana i sa rizičnim ponašanjem u odnosu na injektiranje supstanci. Samim nebezebjednim injektiranjem droga  višestruko se povećava vjerovatnoća infekcije HIV-om, virusima hepatitisa i drugih infektivnih bolesti 

Kardiovaskularne bolesti: Zloupotreba većine PAS je povezana sa negativnim KVS efektima, od abnormalne frekvencije srčanog rada do infarkta miokarda. Intravenska upotreba droga može dovesti do KVS problema, povreda krvnih sudova i oboljenja istih (infekcije, oštećenje srčanih zalistaka itd.) 

Respiratorne bolesti: Dokazano je da inhalacija i pušenje supstanci dovodi do pojave bronhitisa, emfizema i karcinoma pluća. Dim marihuane može da izazove respiratorne probleme takođe kao što su kompromitovano disanje, pojačavanje simptoma astme itd. 

Gastrointestinalni sistem: Za mnoge droge je poznato da izazivaju osjećaj mučnine i povraćanje ubrzo nakon upotrebe. Kokain može da izazove abdominalni bol. 

Koštano-mišićni sistem: Upotreba steroida tokom djetinjstva i adolescencije rezultira vještački povećanim nivoima polnih hormona, može da izazove rani prestanak rasta  kostiju, što dovodi do niskog rasta. Ostale droge mogu da izazovu teške grčeve mišića i generalizovanu mišićnu slabost. 

Bubrezi: Neke droge izazivaju oštećenje bubrega ili direktno ili indirektno, izazivanjem hipertermije i oštećenjem mišićnog tkiva. 

Neurološki defekti: Epileptični napadi, moždani udari, oštećenja moždanog tkiva. Upotreba droga dovodi do problema sa pamćenjem, pažnjom, odlučivanjem. 

Psihijatrijske tegobe: Hronična upotreba droga može uzrokovati dugotrajne promjene u mozgu koje dovode do paranoje, depresije, agresivnosti i halucinacija. 

Endokrini sistem: Zloupotreba steroida prekida normalnu  proizvodnju hormona u tijelu, što izaziva revezibilne i irevezibilne promjene. Ove promjene uključuju neplodnost i atrofiju testisa kod muškaraca i maskulinizaciju kod žena. 

Karcinomi: Pušenje cigareta je najčešći uzrok karcinoma koji se može prevenirati. Pušenje je povezano i sa karcinomom usne duplje, vrata, želuca i drugih. 

Prenatalni efekti: Studije pokazuju da različite droge mogu uzrokovati preveremeni porođaj, pobačaj, nisku tjelesnu težinu na rođenju i različite bihejvioralne i kognitivne promjene 

Drugi efekti na zdravlje: Pored efekata na pojedinačne organske sisteme, mnoge droge imaju i sistemske efekte, kao što su dramatična promjena apetita i povećanje tjelesne temperature. Prestanak upotrebe narkotika može dovesti do brojnih negativnih efekata na zdravlje kao sto su nemir, promjene raspoloženja, iscrpljenost, promjene apetita, bolovi u mišićima i kostima, nesanica, dijareja i povraćanje. 

Ono što je ključno istaknuti jeste da liječenje bolesti zavisnosti je kompleksan i dugotrajan proces koji se odvija po fazama i podrazumijeva motivisanje pacijenta za liječenje, tretiranje intoksikacije i apstinencijalnog sindroma, brojnih psihijatrijskih i somatskih komorbiditetnih poremećaja kao i način organizovanja procesa resocijalizacije i reintegracije u porodičnu i socijalnu sredinu.  

 

 

Ovaj članak je izrađena u okviru projektaInkluzijom do zdravlja!” koji finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava