Novembar – mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti

Mjesec novembar je po Kalendaru zdravlja proglašen za mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti. Iako se u ovoj oblasti aktivnosti sprovode tokom cijele godine, u mjesecu novembru se one intenziviraju i zaokupljuju posebnu pažnju javnosti kako bi se istakao problem upotrebe supstanci u našem društvu i svijetu generalno. Novembar 2023. godine Crna Gora dočekuje sa brojnim […]

Mjesec novembar je po Kalendaru zdravlja proglašen za mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti. Iako se u ovoj oblasti aktivnosti sprovode tokom cijele godine, u mjesecu novembru se one intenziviraju i zaokupljuju posebnu pažnju javnosti kako bi se istakao problem upotrebe supstanci u našem društvu i svijetu generalno.

Novembar 2023. godine Crna Gora dočekuje sa brojnim izazovima na polju tretiranja upotrebe droga i alkohola, i kada je u pitanju prevencija, kao i kada se radi o liječenju. Prvenstveno, osnovni izazov se odnosi na nedovoljan broj  kapaciteta za liječenje. U Crnoj Gori postoji hospitalni tretman zavisnosti, zamjenska opoidna terapija i funkcionalni Centri za mentalno zdravlje, ali kapaciteti nisu dovoljni za servisiranje svih potreba na terenu. Nedostaje usluga u zajednici, a učinkovita integracija sa sistemom socijalne i dječije zaštite je izostala. Posebno je zabrinjavajuća nedostupnost programa liječenja maloljetnika od zavisnosti što ih često usmjerava na liječenje izvan Crne Gore. Zamjenska terapija buprenorfinom i metadonom jeste dostupna, ali je neophodno ojačati je kroz veći naglasak na zajednici. Takođe, program detoks centra treba hitno riješiti kako bi ova usluga bila dostupna svima kojima je potrebna, prije nego što uđu u ustanovu za rehabilitaciju.

Izazovi se takođe odnose i na oblast prevencije. Programi prevencije zavisnosti među djecom i mladima, kao i njihovim porodicama, nisu dovoljno razvijeni. Prevencija je prepuštena opštinskim kancelarijama za prevenciju mladih, dijelu škola i NVO-ima, a nedostaju standardi kvaliteta i sveobuhvatni odgovori. Prevencija daje rezultate samo ako je kontinuirana, obuhvati sve, i temelji se na dokazima. Nažalost, u Crnoj Gori to još uvijek nije dostignuto.

Kada se osvrnemo na do sada sprovođene inicijative i usluge, možemo konstatovati da su postignuti značajni koraci u borbi protiv zavisnosti od droga u Crnoj Gori. Međutim, izazovi i potrebe ostaju prisutni i dalje. Društvo i država treba zajedno da rade na jačanju kapaciteta za liječenje, proširenju prevencije, i osiguranju da programi budu kontinuirani i pristupačni svima kojima su potrebni. Izazovi u liječenju i prevenciji zavisnosti od droga neće nestati preko noći. Međutim, ulaganje u resurse, obrazovanje i integraciju programa u formalni sistem može donijeti pozitivne promjene u budućnosti. To potenciraju sve preporuke koje se odnose na unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti, čijom kontinuiranom implementacijom možemo doprinijeti boljem tretiranju bolesti zavisnosti i sprovođenju preventivnih aktivnosti.

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Podrška porodicama u krizi uzrokovanoj štetnom upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci, podržanom od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

NVO CAZAS u sklopu ovog projekta obezbjeđuje usluge savjetovanja osobama koje konzumiraju droge i alkohol, kao i ostalim članovima porodice koje su pogođene zavisnošću od psihoaktivnih supstaci, i to putem organizovanja individualnih i grupnih savjetovanja. Sesije pružaju stručni radnici.

Ukoliko se vi lično suočavate sa problemom korišćenja droga i alkohola, ili imate člana porodice koji koristi psihoaktivne supstance i potrebna vam je podrška, možete se javiti za razgovor sa stručnim licima, i to putem maila office@cazas.org ili na broj telefona 067 602 345.