Porodica kao glavni faktor u prevenciji upotrebe droga

Porodica igra ključnu ulogu u formiranju vrijednosti, stavova i ponašanja mladih. S obzirom na izazove s kojima se danas suočavamo u vezi sa upotrebom droga, uloga porodice postaje još važnija. Jedan od ključnih elemenata porodičnog uticaja jeste otvorena i iskrena komunikacija. Razgovor o rizicima i posljedicama upotrebe droga trebaju biti redovni i bez stida. Roditelji […]

Porodica igra ključnu ulogu u formiranju vrijednosti, stavova i ponašanja mladih. S obzirom na izazove s kojima se danas suočavamo u vezi sa upotrebom droga, uloga porodice postaje još važnija.

Jedan od ključnih elemenata porodičnog uticaja jeste otvorena i iskrena komunikacija. Razgovor o rizicima i posljedicama upotrebe droga trebaju biti redovni i bez stida. Roditelji koji uspostavljaju povjerenje sa svojom djecom stvaraju okruženje u kojem djeca osjećaju slobodu da postavljaju pitanja i dijele svoje brige. Djeca često modeliraju svoje ponašanje prema primjeru koji im pružaju roditelji. Ako roditelji pokazuju odgovorno ponašanje u vezi sa supstancama, djeca imaju veću vjerovatnoću da će slijediti taj primjer. Zato, roditelji imaju ključnu ulogu u postavljanju pozitivnog modela ponašanja i pružanju snažnog temelja za donošenje zdravih odluka. Bilo bi poželjno da porodice budu informisane o rizicima upotrebe droga i načinima porevencije. Edukacija roditelja o znakovima upotrebe droga, kako prepoznati problem i kako pravilnio reagovati, ključna je u borbi protiv upotrebe droga. Porodice koje su dobro informisane imaju veće šanse da adekvatno odgovore na izazove vezane za upotrebu droga.

Stvaranje čvrstih porodičnih veza može pomoći u smanjenju rizika od upotrebe droga. Porodice koje provode vriejme zajedno, podržavaju jedni druge i grade emocionalnu povezanost, često pružaju čvrstu osnovu za emocionalnu sigurnost kod djece. Ova emocionalna podrška može biti ključna u sprječavanju mladih da potraže utjehu u supstancama. Otpornost prema upotrebi droga često se razvija kroz snažne porodične veze, emocionalnu stabilnost i jasno postavljene vrijednosti. Roditelji igraju važnu ulogu u podsticanju razvoja ovih osobina kod svoje djece kroz aktivno učešće u njihovim životima, pružajući im alate za suočavanje sa stresom i pritiskom. Sa djecom treba pričati otvoreno, i od najranijeg uzrasta graditi povjerenje i sprovoditi edukaciju.

Porodica ima veliku ulogu u prevenciji upotrebe droga. Otvorena komunikacija, pozitivan model ponašanja, edukacija, jačanje porodičnih veza i razvoj otpornosti ključni su faktori koji čine porodilno okruženje otpornim na izazove upotrebe droga. Kroz zajednički napor, porodice mogu igrati ključnu ulogu u stvaranju zdravijeg društva I zaštiti mladih od ozbiljnih rizika povezanih sa drogama.

Ovaj članak je izrađen u okviru projekta ,,Osnaži programe, znanja i vještine” implementiranog od strane ,,NVO CAZAS”  I NVU ,,Hepatitis Crna Gora” a uz podršku Ministarstva zdravlja Crne Gore.