Zdravstveni problemi povezani sa upotrebom droga

Procjenjuje se da je 39,5 miliona ljudi širom svijeta patilo od poremećaja upotrebe droga 2021. godine, ali je samo 1 od 5 osoba sa poremećajima upotrebe droga primalo liječenje za bolest zavisnosti. Pandemija Covid-19 virusa pogoršala je postojeću situaciju u liječenju. Kod 46 zemalja koje su redovno izveštavale UNODC sa podacima o broju osobama na […]

Procjenjuje se da je 39,5 miliona ljudi širom svijeta patilo od poremećaja upotrebe droga 2021. godine, ali je samo 1 od 5 osoba sa poremećajima upotrebe droga primalo liječenje za bolest zavisnosti.

Pandemija Covid-19 virusa pogoršala je postojeću situaciju u liječenju. Kod 46 zemalja koje su redovno izveštavale UNODC sa podacima o broju osobama na liječenju od droge, registrovan je pad broja ljudi od oko 40 odsto koji se liječe od droge tokom vanredne zdravstvene situacije COVID-a u poređenju sa prethodnim godinama. Podaci za 2021. pokazuju dalji pad.

Prepreke u pristupu liječenju su višestruke, i pokazuje se da su žene najviše pogođene. Žene koje koriste droge imaju tendenciju da napreduju do poremećaja upotrebe droga brže od muškaraca, ali i dalje su nedovoljno zastupljene u tretmanima liječenja od droga. Ovaj jaz je posebno visok za žene koje koriste stimulanse tipa amfetamina. Skoro 1 od 2 korisnika stimulansa tipa amfetamina je žena, ali samo 1 od 4 osobe na liječenju je žena. Pored porodičnih očekivanja i odgovornosti sa kojima se suočavaju, žene mogu imati dodatne prepreke u pristupu liječenju koje uključuju povećan strah zakonskih sankcija, povećane društvene stigme, nedostatka brige o djeci i straha od gubitka starateljstva nad djecom tokom liječenja. Žene koje koriste drogu su najčešće i članice određenih grupa stanovništva, na primjer, oni koji su preživjeli traumu i nasilje, ljudi sa komorbiditetom, seksualne radnice, zatvorenice ili pripadnice etničkih manjina.

Smrtnih slučajeva povezanih sa upotrebom droga procijenjeno je na oko 500.000 u 2019, što je za 17,5 procenat više nego 2009. Bolesti jetre koje se pripisuju hepatitisu C su glavni uzrok smrtnih slučajeva povezanih sa drogom, što čini više od polovine ukupnog broja smrtnih slučajeva koje se pripisuje upotrebi droga. Predoziranje drogom čini četvrtinu smrtnih slučajeva povezanih sa drogom. Opioidi i dalje predstavljaju najveći rizik za zdravlje kada je u pitanju uticaj supstanci na tijelo i psihu čovjeka, uključujući smrt od predoziranja.

Na globalnom nivou, dvije trećine direktnih smrti povezanih sa drogom su posljedica upotrebe opioida. Više muškaraca nego žena umire od predoziranja drogom. Na sreću, u protekloj deceniji zabilježen je pad smrtnih slučajeva koji se pripisuju HIV/AIDS-u među osobama koji koriste drogu.

*Podaci su preuzeti iz Svjetskog izvještaja o narkoticima za 2023. godinu Kancelarije Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala (UNODC)

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Podrška porodicama u krizi uzrokovanoj štetnom upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci, podržanom od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

NVO CAZAS u sklopu ovog projekta obezbjeđuje usluge savjetovanja osobama koje konzumiraju droge i alkohol, kao i ostalim članovima porodice koje su pogođene zavisnošću od psihoaktivnih supstaci, i to putem organizovanja individualnih i grupnih savjetovanja. Sesije pružaju stručni radnici.

Ukoliko se vi lično suočavate sa problemom korišćenja droga i alkohola, ili imate člana porodice koji koristi psihoaktivne supstance i potrebna vam je podrška, možete se javiti za razgovor sa stručnim licima, i to putem maila office@cazas.org ili na broj telefona 067 602 345.