Trendovi upotrebe droga u svijetu

Upotreba droga širom svijeta i dalje je na visokom nivou. Podaci pokazuju da je 1 od 17 osoba starosti od 15 do 64 godine u svijetu koristila drogu u posljednjih 12 meseci. Procenjeni broj korisnika je porastao sa 240 miliona u 2011. na 296 miliona u 2021. (5,8 odsto globalnog stanovništva starosti od 15 do […]

Upotreba droga širom svijeta i dalje je na visokom nivou.

Podaci pokazuju da je 1 od 17 osoba starosti od 15 do 64 godine u svijetu koristila drogu u posljednjih 12 meseci. Procenjeni broj korisnika je porastao sa 240 miliona u 2011. na 296 miliona u 2021. (5,8 odsto globalnog stanovništva starosti od 15 do 64 godine). Ovo je povećanje od 23 odsto, dijelom zbog rasta stanovništva.

Kanabis je i dalje najčešće korišćena droga, sa oko 219 miliona korisnika (4,3 procenta globalne odrasle populacije) 2021.

Upotreba droga se povećava i iako su globalno korisnici kanabisa uglavnom muškarci (oko 70 odsto), pol podjela se smanjuje u nekim podregionima; žene čine 42 procenta kanabisa korisnika u Sjevernoj Americi.

Procenjuje se da je 2021. godine 36 miliona ljudi koristilo amfetamine, 22 miliona je koristio kokain, a 20 miliona je koristilo supstance tipa „ekstazi“ u protekloj godini.

Udio korisnica je veći u slučaju stimulansa amfetaminskog tipa (45 odsto korisnika su žene) i nemedicinska upotreba farmaceutskih proizvoda (između 45 i 49 odsto korisnika su žene), dok je najveći udio muškaraca kod korisnika opijata (75 odsto) i kokaina (73 odsto).

Opioidi su i dalje grupa supstanci koja ima najveći uticaj na pogoršanje zdravstvenog stanja korisnika, uključujući I predoziranje.

 

Različiti droge različito utiču na zdravlje pojedinaca. Većina zdravstvenih poremećaja koji su zahtijevali liječenje prouzrokovani su najčešće upotrebom kanabisa i opioidima, koji takođe spadaju u droge od kojih je najviše i tražen tretman liječenja zavisnosti.

Opoidi i dalje po istraživnjima ostaju najsmrtonosnija droga. Među svim zemljama koje su rangirale droge koje dovode do zavisničkog ponašanja, većina (46 procenata zemalja) je prijavilo kanabis na prvom mjestu, 31 procenat zemalja prijavilo je opioide na prvom mestu, uglavnom heroin, dok stimulanse tipa amfetamina, posebno metamfetamin, na prvom mjestu je prijavilo 13 odsto zemalja. Rangiranje u svakoj zemlji određuju uglavnom dva faktora: prevalencija potencijala upotrebe i zavisnosti.

 

*Podaci su preuzeti iz Svjetskog izvještaja o narkoticima za 2023. godinu Kancelarije Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala (UNODC)

 

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Podrška porodicama u krizi uzrokovanoj štetnom upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci, podržanom od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

NVO CAZAS u sklopu ovog projekta obezbjeđuje usluge savjetovanja osobama koje konzumiraju droge i alkohol, kao i ostalim članovima porodice koje su pogođene zavisnošću od psihoaktivnih supstaci, i to putem organizovanja individualnih i grupnih savjetovanja. Sesije pružaju stručni radnici.

Ukoliko se vi lično suočavate sa problemom korišćenja droga i alkohola, ili imate člana porodice koji koristi psihoaktivne supstance i potrebna vam je podrška, možete se javiti za razgovor sa stručnim licima, i to putem maila office@cazas.org ili na broj telefona 067 602 345.