Borba Protiv Upotrebe Droga među Mladima u Crnoj Gori

Upotreba droga među mladima u Crnoj Gori i širom svijeta je ozbiljan i rastući problem koji zahtijeva pažnju i hitne akcije. Posmatrajući dostupne podatke, jasno je da mladi ljudi imaju pristup drogama koje su dostupne i jeftine, a istovremeno imaju nizak stepen svijesti o štetnosti takvih supstanci. Da bismo razumjeli ovaj kompleksan problem i pružili […]

Upotreba droga među mladima u Crnoj Gori i širom svijeta je ozbiljan i rastući problem koji zahtijeva pažnju i hitne akcije. Posmatrajući dostupne podatke, jasno je da mladi ljudi imaju pristup drogama koje su dostupne i jeftine, a istovremeno imaju nizak stepen svijesti o štetnosti takvih supstanci. Da bismo razumjeli ovaj kompleksan problem i pružili rješenje, analiziraćemo trendove upotrebe droga među mladima, identifikovati motive i faktore koji doprinose ovom problemu, i predložiti mjere prevencije i podrške.

Prema ESPAD 2019 istraživanju sprovedenom u Crnoj Gori, evidentan je porast upotrebe kanabisa, kokaina, ekstazija i drugih droga među mladima. U periodu od 2008. do 2019.godine, upotreba kanabisa među učenicima se povećala sa 3% na 9%, dok je kod djevojčica porasla sa 2% na 7/. Iako je trend učestalosti upotrebe drugih droga, izuzev kanabisa, bio nestabilan, primetan je rast u istraživanjima 2011. i 2015.godine.

Posebno zabrinjava činjenica da je kokain postao ”trendy” među mladima, sa 4% dječaka i 2% djevojčica koristilo kokain ikada u životu prema ESPAD 2019 istraživanju. Ovaj trend zahtijeva hitne preventivne i represivne mjere kako bi se zaustavila dalja normalizacija upotrebe kokaina.

Upotreba droga među mladima može biti posledica različitih motiva i faktora. Mladi se često odlučuju za droge iz radoznalosti, pritiska vršnjaka, ili kao način da se nose sa osjećajem manje vrijednosti, lošim porodičnim okolnostima i nedostatkom roditeljske pažnje. Takođe, trendovi, pozitivan stav prema drogama, materijalizam i hedonizam dodatno utiču na upotrebu.

Pandemija COVID-19 i nacionalne mjere prevencije imaju i svoj uticaj na upotrebu droga među mladima. Iako je došlo do povećane upotrebe kanabisa tokom pandemije, zabilježeno je smanjenje konzumacije ekstazija i kokaina. Ovo pokazuje da se promjene u društvenim okolnostima mogu odraziti na obrasce upotrebe droga među mladima.

Prevencija i edukacije o drogama su ključne komponente borbe protiv ovog problema. Prvo, važno je podići svijest o štetnosti droga i njihovim potencijalnim posledicama. Kampanje i programi edukacije o drogama trebaju se sprovoditi u školama, porodicama i zajednicama.

Podrška roditeljima u prepoznavanju i rješavanju problema upotrebe droga je takođe od suštinskog značaja. Roditelji trebaju biti informisani o znakovima upotrebe droga i kako da se nose sa tim. Takođe, treba raditi na jačanju porodičnih veza i komunikacije kako bi se mladi osjećali podržano i sigurno. Pored toga, važno je promovisati alternative za mlade, kao što su sportske i umjetničke aktivnosti, volontiranje i obrazovanje. Aktivnosti koje nude pozitivne izazove i prilike mogu smanjiti privlačnost droga. Takođe, Crna Gora može da se ugleda na druge zemlje koje su uspješno sprovele politike i programe za smanjenje upotrebe droga među mladima.

Sada prisutan globalni porast upotrebe droga među mladima zahtijeva akciju i efikasne mjere. Kroz obrazovanje, podršku porodicama i promociju zdravih alternativa, možemo stvoriti bolju budućnost za mlade generacije.

Ovaj članak je izrađen u okviru projekta ,,Osnaži programe, znanja i vještine” implementiranog od strane ,,NVO CAZAS”  I NVU ,,Hepatitis Crna Gora” a uz podršku Ministarstva zdravlja Crne Gore.