Reproduktivno zdravlje pripadnica RE populacije: Njega bez kompromisa

Reproduktivno zdravlje temeljni je dio opšteg zdravlja žene. Održavanje zdravlja reproduktivnih organa i praćenje svog reproduktivnog zdravlja ključni su koraci za očuvanje opšteg zdravlja i blagostanja.  Iako je pravo na zdravstvenu zaštitu zakonski uređeno, pripadnice romske i egipćanske zajednice često se susreću sa mnogobrojnim izazovima pri korišćenju zdravstvenih usluga. Ranjivost pripadnika/ca RE zajednice uzrokovana je […]

Reproduktivno zdravlje temeljni je dio opšteg zdravlja žene. Održavanje zdravlja reproduktivnih organa i praćenje svog reproduktivnog zdravlja ključni su koraci za očuvanje opšteg zdravlja i blagostanja.  Iako je pravo na zdravstvenu zaštitu zakonski uređeno, pripadnice romske i egipćanske zajednice često se susreću sa mnogobrojnim izazovima pri korišćenju zdravstvenih usluga.

Ranjivost pripadnika/ca RE zajednice uzrokovana je različitim fakorima koji determinišu socijalno-ekonomske, a time i nejednakost u zdravlju.  Pored toga, Romkinje i Egipćanke predstavljaju jednu od najugroženijih društvenih grupa i njima je vrlo često otežan pristup pravu na zdravstvenu zaštitu u punom, zakonskom propisanom obliku. One najčešće žive u lošim socijalnim, ekonomskim i porodičnim uslovima.

Kroz ovaj članak, želimo podijeliti informacije o važnosti reproduktivnog zdravlja, prevenciji bolesti, planiranju porodice i važnim koracima za brigu o sebi i svom tijelu, te time osnažiti sve žene da posvete pažnju i vrijeme svom reproduktivnom i sveopštem zdravlju.

Prije svega, uključenost medijatora/ki u zdravstvenoj zaštiti pripadnica RE populacije može pružiti ključnu podršku kroz prevladavanje jezičnih i kulturnih barijera te pružanje informacija o reproduktivnom zdravlju na način koji je prilagođen njihovim potrebama i razumijevanju. Medijatori/ke mogu osigurati i povezivanje zajednice s relevantnim zdravstvenim uslugama, edukovati ih o dostupnim resursima te ih podsticati na redovne zdravstvene preglede i praćenje njihovog reproduktivnog zdravlja.

Redovni zdravstveni pregledi su važan korak u očuvanju reproduktivnog zdravlja. Odlazak kod ginekologa/škinje i/ili drugom/oj doktoru/ci trebao bi biti dio rutinske brige za vaše tijelo. Ovi pregledi omogućuju ranu dijagnozu i liječenje mogućih bolesti ili infekcija.

Važan segment u očuvanju dobrog reproduktivnog zdravlja jeste planiranje porodice. U okviru toga, pripadnice RE zajednice trebaju dodatno biti informisane o različitim metodama kontracepcije kako bi mogle donijeti informisane odluke o svojoj reproduktivnoj budućnosti. Različite vrste kontracepcija mogu pomoći u sprječavanju neželjene trudnoće i dodatno omogućiti ženama da postignu svoje ciljeve obrazovanja i karijere.

Dalje, važno je da se pripadnice ove zajednice redovno edukuju o polno prenosivim bolestima i načina kako ih spriječiti. Korištenje kondoma prilikom seksualnih odnosa može smanjiti rizik od infekcija kao što su HIV/AIDS, hepatitis B, sifilis i gonoreja. Redovno testiranje na polno prenosive bolesti je takođe bitno, posebno ako se mijenjaju seksualni partneri.

Održavanje higijene intimnog područja izuzetno je važno za prevenciju infekcija i održavanje zdravlja reproduktivnih organa. Redovno pranje intimnog područja toplom vodom i blagim sapunom je preporučljivo. Takođe, važno je izbjegavati pretjeranu upotrebu parfemisanih proizvoda.

Pravilna prehrana i fizička aktivnost imaju važnu ulogu u održavanju opšteg zdravlja, uključujući i reproduktivno zdravlja. Uravnotežena prehrana bogata voćem, povrćem, žitaricama i proteinima može pružiti tijelu potrebne hranjive stvari. Fizičke aktivnosti, poput šetanje ili vježbanja, mogu pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine i poboljšanju cirkulacije.

Briga o reproduktivnom zdravlju je važna za sve žene. Redovni zdravstveni pregledi, planiranje porodice, edukacija o polno prenosivim bolestima, održavanje higijene intimnog područja, te zdrava prehrana i fizička aktivnost su ključni koraci u očuvanju reproduktivnog zdravlja. Zapamtite, briga o sebi i svom tijelu je temeljni korak prema dugoročnom zdravlju i blagostanju.

 

Članak je kreiran je u okviru projekta “Inkluzijom do zdravlja”, podržanog od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.