Međunarodni dan porodice

Porodica je osnov ljudske zajednice, nezamjenljiv za sveobuhvatni razvoj djece. Porodica predstavlja temelj ljudskog života. Ona pruža emocionalnu podršku, sigurnost i zadovoljava osnovne potrebe svakog pojedinca. Porodica nam stvara osjećaj zajedništva, izvor ljubavi, u njoj učimo osjećaj dužnosti, žrtvovanja, zajedničko podnošenje nevolja kao i podjelu radosti. Zapravo porodica je mjesto gdje se uči, razvija se […]

Porodica je osnov ljudske zajednice, nezamjenljiv za sveobuhvatni razvoj djece. Porodica predstavlja temelj ljudskog života. Ona pruža emocionalnu podršku, sigurnost i zadovoljava osnovne potrebe svakog pojedinca. Porodica nam stvara osjećaj zajedništva, izvor ljubavi, u njoj učimo osjećaj dužnosti, žrtvovanja, zajedničko podnošenje nevolja kao i podjelu radosti. Zapravo porodica je mjesto gdje se uči, razvija se i stiču se vrijednosti, a odnosi unutar porodice oblikuju našu ličnost i identitet. Međutim, moderni svijet donosi sa sobom brojne izazove koji mogu uticati na dinamiku porodice. U današnjem brzom tempu života, porodice su često suočene sa nedostatkom vremena za međusobnu interakciju. Uz napredak tehnologije, porodice su se našle pred novim izazovima sa kojima se suočavaju, prekomjerna upotreba pametnih telefona, društvenih mreža i video igara može dovesti do smanjenog ličnog kontakta unutar porodice. Uz sve to i imamo da se porodice suočavaju sa različitim vrstama stresa, kao što su finansijski pritisak, radne obaveze, obrazovanje djece i brige o starijim članovima porodice. Sav taj stres i pritisak u porodici može dovesti do promjena na fizičkom i mentalnom aspektu života pojedinca.

Kako bi se istakao značaj porodice, UN je proglasila 15. maj kao dan kada se obilježava njen značaj. Ove, 2023.godine, njegovo obilježavanje se fokusira na velike demografske promjene i njihov uticaj na porodice.

 

Takođe, jedan od najozbiljnijih izazova sa kojima se mnoge porodice suočavaju jeste upotreba psihoaktivnih supstanci što može imati dubok uticaj na porodičnu dinamiku i dobrobit svih članova porodice. Upotreba psihoaktivnih supstanci obuhvata upotrebu alkohola, droga i ljekova na način koji može štetiti pojedincu i njegovoj porodici. Ova vrsta upotrebe može izazvati probleme kao što su promjene raspoloženja, poteškoće u komunikaciji, gubitak povjerenja i fizičko zdravlje. Porodica koja se suočava sa upotrebom psihoaktivnih supstanci često doživljava stres, tugu i osjećaj bespomoćnosti. Jedan od ključnih izazova za porodice jeste prepoznavanje problema upotrebe psihoaktivnih supstanci. Često se dešava da porodica ne prepozna znakove ili da ignoriše probleme iz različitih razloga, kao što su stigmatizacija, sramota ili strah od osude. Međutim, ignorisanje problema samo doprinosi njegovom pogoršanju, a posledice mogu biti dugoročne i ozbiljne. Upotreba psihoaktivnih supstanci može imati štetan uticaj na djecu u porodici. Djeca koja odrastaju u ovakvim porodicama doživljavaju emocionalnu traumu, osjećaj nesigurnosti i anksioznost. Njihov razvoj može biti narušen, a mogu se javiti problemi u školi, socijalizaciji i mentalnom zdravlju. Ovo može uticati na kvalitet života pojedinca kao i funkcionisanja cijele porodice.

 

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Programi podrške porodicama u krizi izazvanoj zloupotrebom psihoaktivnih supstanci, podržanom od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

NVO CAZAS u sklopu ovog projekta obezbjeđuje besplatne usluge savjetovanja osobama koje konzumiraju droge i/ili alkohol, kao i ostalim članovima porodice koji su pogođeni zavisnošću od psihoaktivnih supstaci, i to putem organizovanja individualnih i grupnih savjetovanja. Sesije pružaju stručni radnici.

 

Ukoliko se vi lično suočavate sa problemom korišćenja droga i/ili alkohola, ili imate člana porodice koji koristi psihoaktivne supstance i potrebna vam je podrška, možete se javiti za razgovor sa stručnim licima, i to putem maila office@cazas.org ili na broj telefona 067 602 345.