U subotu 04. marta besplatno testiranje na HIV

Ministarstvo zdravlja je na inicijativu Instituta za javno zdravlje Crne Gore, proglasilo 4. mart za Nacionalni dan testiranja na HIV. Obilježavanje ovog datuma se sprovodi sa ciljem ukazivanja na značaj testiranja na HIV i ohrabrivanja građana i građanki da se testiraju, što ranije saznaju svoj HIV status i uključe u liječenje. Ovaj datum je izabran […]

Ministarstvo zdravlja je na inicijativu Instituta za javno zdravlje Crne Gore, proglasilo 4. mart za Nacionalni dan testiranja na HIV.
Obilježavanje ovog datuma se sprovodi sa ciljem ukazivanja na značaj testiranja na HIV i ohrabrivanja građana i građanki da se testiraju, što ranije saznaju svoj HIV status i uključe u liječenje.

Ovaj datum je izabran zato što je 4. marta 1985. godine objavljena odluka FDA (Food and Drug Administration) da se licencira prvi test za HIV, test koji otkriva antitijela na HIV. Takođe, u martu 1987. godine FDA je odobrila zidovudin (AZT) kao prvi antiretrovirusni lijek za liječenje AIDS-a.

Sa ciljem obilježavanja Nacionalnog dana testiranja na HIV, u subotu 04. marta Institut za javno zdravlje organizuje akciju dobrovoljnog savjetovanja i testiranja u prostorijama Savjetovališta za HIV u Institutu za javno zdravlje od 08-20h. Testiranje je besplatno, nije potreban uput ni zdravstvena knjižica, koriste se brzi testovi i rezultati su gotovi za najviše 30 minuta. Savjetovalište za HIV IJZCG, osim testiranja na HIV, nudi i testiranje brzim testovima na hepatitis B, hepatitis C i sifilis.

Takođe, 04. marta, testiranje na HIV se organizuje i u Kući zdravlja u Podgorici od 14 do 21h.

Radno vrijeme Savjetovališta u Crnoj Gori za subotu 4. mart:

  • DZ BAR 08-14h
  • DZ KOTOR 08-12h
  • DZ HERCEG NOVI 09-13h
  • DZ BIJELO POLJE 08-12h
  • DZ BERANE 08-20h
  • DZ PLJEVLJA 17-21h
  • DZ NIKŠIĆ 09-14h

Važni elementi za održavanje dobrog kvaliteta života osoba sa HIV-om je, osim dostupnosti savremene terapije, i podrška porodice i zajednice.

U Savjetovalištu za HIV Instituta za javno zdravlje Crne Gore, osim savjetovanja i testiranja na HIV, obavlja se i takozvana pozitivna prevencija, što u najkraćem podrazumijeva osnaživanje pojedinca da preuzme brigu o sopstvenom zdravlju, da zaštiti sebe i druge i stvori preduslove za kvalitetan i produktivan život.

U okviru nevladinog sektora su, u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima, uspostavljeni programi prevencije i smanjenja štete namijenjeni osobama u povećanom riziku od HIV-a. Takođe, uspostavljen je rad vaninstitucionalnog savjetovališta za ljude koji žive sa HIV-om koje obezbjeđuje prvenstveno individualnu i grupnu psihološku podršku, zatim socijalnu podršku za inficirane, ali i njihove partnere/ke i članove porodice i sprovodi aktivnosti na povećanju terapijske pismenosti inficiranih osoba.

Jedini način da se utvrdi postojanje HIV infekcije je testiranje na HIV, pa se testiranje preporučuje svima koji su bili u riziku od ove infekcije.

NVO CAZAS besplatno i anonimno pruža podršku pri korišćenju usluga zdravstvene zaštite kada je u pitanju infekcija virusom HIV-a, kao i savjetovanje sa stručnim licima.
Kontakti putem kojih se može zakazati savjetovanje i dobiti potrebne informacije:
Telefon: 067 602 345
Mail: office@cazas.org