Alkoholizam u porodici

Alkoholizam sa sobom nosi brojne posljedice, kako za samu osobu koja konzumira alkohol, tako i za porodicu, okruženje gdje osoba koja je alkoholičar živi/boravi. U većini slučajeva u porodicama gdje postoji osoba koja konzumira alkohol postoje narušeni partnerski odnosi, izmjenjen je tok komunikacije među članovima porodice, društveni život je smanjen i često su prisutne svađe. […]

Alkoholizam sa sobom nosi brojne posljedice, kako za samu osobu koja konzumira alkohol, tako i za porodicu, okruženje gdje osoba koja je alkoholičar živi/boravi. U većini slučajeva u porodicama gdje postoji osoba koja konzumira alkohol postoje narušeni partnerski odnosi, izmjenjen je tok komunikacije među članovima porodice, društveni život je smanjen i često su prisutne svađe. Ono što je bitno naglasti  je da alkoholizam nije individualna bolest već je u brojnim slučajevima porodična bolest. Porodica je primarna zajednica u kojoj dijete usvaja nove obrasce ponašanja i formira svoje unutrašnje radne modele za funkcionisanje. Posljedice alkoholizma su porodične, remete ličnost i odnose među partnerima, ono što je najvažnije jeste da ostavljaju trag u emocionalnom i socijalnom razvoju djeteta i samim tim to se prenosi na sljedeće generacije ako takva osoba ne zatraži stručnu pomoć. Alkoholizam dovodi do disfunkcionalnosti u porodici i porodičnim odnosima. Porodica osobe koja konzumira alkohol često većinom trpi fizičko, verbalno ili seksualno zlostavljanje.

Članovi porodice osobe koja konzumira alkohol žive život koji je ispunjen stresom i brojnim psihičkim problemima. Ono što je loše za djecu takve porodice jeste što vremenom dijete gledajući svog oca ili majku koji su zavisnici od alkohola kako svakodnevno konzumiraju alkohol i kako pokazuje neke neprimjerene obrasce ponašanja, takođe formira unutrašnji radni model sa kojim se poistovjećuje. Kasnije dijete usvaja te obrasce i ponaša se slično kao svoji roditelji, a u većini slučajeva i poseže za upotrebom alkoholnih pića. Takve osobe opravdavaju svoje ponašanje i svoju upotrebu alkohola tako što navode da njegov otac ili majka konzumiraju alkohol i normalno funkcionišu. Zbog prevelikog konzumiranja alkohola, alkoholičar zanemaruje ili ne ispunjava svakodnevne obaveze kod kuće, na poslu, u školi ili na fakultetu. Osoba koja konzumira alkohol većinom je svadljiva, neodgovorna, često razdražljiva i nervozna. Dijete koje odrasta u takvoj nefunkcionalnoj porodici formira nepoželjne obrasce ponašanja. Česte frustracije koje se javljaju prilikom emocionalnih i socijalnih potreba dovode najprije do odbacivanja roditelja – alkoholičara. Takođe disfunkcionalnost porodice se ogleda i u neusklađenim stavovima članova porodice, neuravnoteženim odnosima, u zanemarivanju obaveza, dezorganizaciji porodice. S psihološke tačke gledišta, djeca koja odrastaju u takvoj porodici često imaju problema u socijalnom prilagođavanju, emocionalno su nezreli, intelektualno ograničeni i u nekim slučajevima ličnost takvog djeteta je određena čitavim sistemom kompleksa.

Takođe, djeca koja odrastaju u takvoj sredini su često hipersenzitivna jer su izložena čestim emocionalnim i vaspitnim uticajem roditelja. Mnoga djeca alkoholičara se povlače u sebe, maštaju, postaju preosjetljiva i zbog toga kasnije se uočavaju brojne smetnje u prilagođavanju i snalaženju. Kao što Frojd kaže: ,,Dijete je otac čovjeka“ i ovakvo nesrećno djetinjstvo djeteta koji odrasta u porodici koja je okružena alkoholičarem doprinosi njihovoj psihičkoj neuravnoteženosti, nesamostalnosti i nepovjerljivosti prema ostalim ljudima a kasnije i do nefunkcionalnosti u odrasloj dobi. Da li će u takvim porodicama dijete postati delikvent ili stabilna osoba ne zavisi samo od uticaja roditelja alkoholičara već i od pozitivnog uticaja porodične sredine (majka, baba, deda, starija braća i sestre) kao i od uticaja pedagoga koji je stručan u ovakvim situacijama ima veliki uticaj da se dijete razvije u stabilnu i pozitivnu ličnost. Jako je bitno da roditelj koji je funkcionalan i okruženje djeteta na vrijeme reaguje i pruži podršku djetetu. Bez obzira kojeg su uzrasta djeca, jako je bitno da u tim situacijama djeca imaju podršku i ljubav kako bi shvatili da nisu sami i da imaju nekoga pored sebe bez obzira šta se događa u porodici.

Internet izvori:

https://www.svetmedicine.com/alkoholizam-dinamika-porodicnih-odnosa-kod-alkoholicara/

https://www.alkoholizam.com/posledice11.htm

 

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Programi podrške porodicama u krizi izazvanoj zloupotrebom psihoaktivnih supstanci, podržanom od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.
NVO CAZAS u sklopu ovog projekta obezbjeđuje besplatne usluge savjetovanja osobama koje konzumiraju droge i/ili alkohol, kao i ostalim članovima porodice koji su pogođeni zavisnošću od psihoaktivnih supstaci, i to putem organizovanja individualnih i grupnih savjetovanja. Sesije pružaju stručni radnici.
Ukoliko se vi lično suočavate sa problemom korišćenja droga i/ili alkohola, ili imate člana porodice koji koristi psihoaktivne supstance i potrebna vam je podrška, možete se javiti za razgovor sa stručnim licima, i to putem maila office@cazas.org ili na broj telefona 067 602 345