Testiranje na HIV

Zdravlje i dobrobit su bez sumnje naše najvažnije blago. Kao što znamo, različite bolesti i zdravstveni problemi mogu uticati na kvalitet našeg života. Zato je važno sprovoditi redovno testiranje kako bi se rano otkrili eventualni zdravstveni problemi. Ako se brineš o svom zdravlju, savjetujemo ti da se testiraš na HIV virus koji će ti pomoći […]

Zdravlje i dobrobit su bez sumnje naše najvažnije blago. Kao što znamo, različite bolesti i zdravstveni problemi mogu uticati na kvalitet našeg života. Zato je važno sprovoditi redovno testiranje kako bi se rano otkrili eventualni zdravstveni problemi.

Ako se brineš o svom zdravlju, savjetujemo ti da se testiraš na HIV virus koji će ti pomoći da saznaš svoj status i preduzmeš odgovarajuće mjere. Ključna aktivnost u prevenciji širenja HIV virusa jeste rano testiranje i dijagnostifikovanje virusa u organizmu čovjeka. Bitno je na vrijeme saznati svoj HIV status, jer rano otkrivanje i liječenje sprečava razvoj zdravstvenih komplikacija i poboljšava kvalitet život. Jer HIV virus je virus sa kojim se živi. Ukratko, važno je naglasiti da testiranje na HIV nije ništa strašno i da svako ima pravo na informacije i zaštitu svog zdravlja.

Više informacija o HIV-u, građani i građanke Crne Gore mogu dobiti kontaktiranjem i posjetom besplatnih savjetovalištišta.

U Crnoj Gori se testiranje sprovodi u 8 savjetovališta:

  • Podgorica (Institut za javno zdravlje): savakog dana od 8 do 20h
  • Pljevlja (Dom zdravlja): ponedeljak i utorak od 14 do 17h
  • Kotor (Dom zdravlja): ponedeljak, utorak i srijeda od 16 do 20h
  • Herceg Novi (Dom zdravlja):ponedeljak, utorak i srijeda od 14 do 18h
  • Bijelo Polje (Dom zdravlja): ponedeljak i utorak od 14 do 18h
  • Berane (Dom zdravlja): ponedeljak, utorak, srijeda od 16 do 20h
  • Nikšić (Dom zdravlja): ponedeljak, utorak i srijeda od 15 do 19h

Jedini način da sa sigurnošću znate da li imate HIV jeste testiranje na HIV virus. Veliki broj ljudi nemaju nikakve simptome koji ukazuju na prisustvo virusa i mogu da žive dugi niz godina ne znajući da imaju virus. Bitno je napomenuti da testiranje na HIV je brzo, lako, bezbolno, povjerljivo i besplatno. Ako se redovno testirate na HIV, i nakon svakog izlaganja riziku, možete pomoći sebi i svojim seksualnim partnerima da budu zdravi.

Osobe koje dođu na testiranje treba da znaju da tokom testiranja na HIV virus i hepatitis, zdravstveni radnici poštuju etički kodeks koji uključuje pristanak na testiranje, povjerljivost, korektno savjetovanje uz saopštavanje rezultata testa i upućivanja na liječenje uz promociju zaštite ljudskih prava osoba koje su inficirane HIV-om i hepatitisom.

Savjetovanje o testiranju na HIV je povjerljiv razgovor između klijenta i savjetnika sa ciljem da se procijeni rizik za HIV infekciju i da se spriječi rizično ponašanje što se tiče prenošenja virusa. U savjetovalištima osoba se može informisati o HIV-u: načinima prenošenja virusa, kako da spriječe rizično ponašanje koje dovodi do prenošenja HIV infekcije, gdje da urade HIV test i kako preduzeti određene mjere kako bi se spriječilo prenošenje virusa kao i o načinima liječenja.

 

NVO CAZAS besplatno i anonimno pruža podršku pri korišćenju usluga zdravstvene zaštite kada je u pitanju infekcija virusom HIV-a, kao i savjetovanje sa stručnim licima.

Kontakti putem kojih se može zakazati savjetovanje i dobiti potrebne informacije:

Telefon: 067 602 345 ili

Mail: office@cazas.org

 

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Podrška u pružanju usluga u okviru servisa smanjenja štete i prevencije HIV-a među ključnim populacijama u Ukrajini i izbeglicama u odabranim susednim zemljama, finansiranog od strane kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge I kriminala (UNODC).