Oslobodimo se stigme, razgovarajmo o HIV-u otvoreno i bez straha

HIV ili Human Immunodeficiency Virus je virus koji napada imunološki sistem čovjeka i dovodi do smanjenja broja T-ćelija (T limfociti koji imaju glavnu ulogu u ćelijskom imunitetu) što može dovesti do AIDS-a koji može izazvati razne zdravstvene probleme i dovesti do smrti. Veoma je bitno da se podigne svijest građana o značaju i liječenju HIV […]

HIV ili Human Immunodeficiency Virus je virus koji napada imunološki sistem čovjeka i dovodi do smanjenja broja T-ćelija (T limfociti koji imaju glavnu ulogu u ćelijskom imunitetu) što može dovesti do AIDS-a koji može izazvati razne zdravstvene probleme i dovesti do smrti. Veoma je bitno da se podigne svijest građana o značaju i liječenju HIV virusa, kao i o načinu prenošenja virusa. Iako su simptomi kada je ovaj virus prisutan u organizmu slični simptomima gripa, treba da se kod pojedinca razvije svijest o važnosti redovnog testiranja na HIV virus.  Takođe je značajno podizati svijest što se tiče kako spriječiti širenja virusa, jer rana prevencija i rano djelovanje je jako bitno usled prisutnosti ovog virusa u organizimu čovjeka.

Podizanje svijesti o važnosti testiranja na HIV može se postići na nekoliko načina: edukacija građana o prevenciji i rizicima od HIV infekcije, kao i o tome kako se mogu dijagnostikovati i kome se mogu obratiti. To može pomoći u smanjenju stigme i straha i postaknuti ljude da se testiraju. Ono što građani treba da znaju jeste da testovi prilikom testiranja su anonimni, ova informacija je jako bitna jer nažalost kod nas je još uvijek prisutan veliki broj predrasuda što se tiče brojnih tema pa i što se tiče teme o rasprostranjenosti HIV infekcije među građanima i građankama Crne Gore. Takođe je bitna podrška osobama koje su zaražene ovim virusom. Jer u situacijama kada osoba nakon dijagnostifikovanja sazna da je pozitivna na ovaj virus, ono što je u tom trenutku osobi potrebno jeste podrška i informisanost da je stanje u koje zapadne pacijent sa ovim virusom nešto što se uz pomoć doktora i brojnih ljekova da kontrolisati.

Stigma oko HIV-a u Crnoj Gori i dalje postoji, što je rezultat neznanja i postojanja predrasuda o uzrocima infekcije i načinima prenosa. To može dovesti do diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om i spriječiti ih da traže pomoć i podršku. Važno je podizati svijest i promovisati toleranciju stavova, prije svega njegovati i razvijati empatiju, razumijevanje, podršku za prisutnost virusa  kako bi se smanjile stigme i pomoglo osobama sa HIV-om da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Jer svi smo mi ljudi od krvi i mesa kojima je potrebno razumijevanje i podrška bez obzira u kakvom se stanju nalazimo i bez obzira sa kakvom se vrstom bolesti borimo.

Brojni su primjeri osoba koje su bile zaražene ovim virusom a uz puno hrabrosti su nastavili da žive život punim plućima, uprkos svim osudama, predrasudama i nerazumijevanjima od strane društva koje je upravo neinformisano o ovom virusu.  Osobe koje u svom organizmu imaju prisutan HIV virus treba da znaju, da je to virus koji je moguće kontrolisati uz određenu terapiju i zdrav način života. Ono što je bitno jeste da ne postoje rizične grupe nego  rizično ponašanje pojedinca. Pod rizičnim ponašanjem se podrazumijevaju određene seksualne aktivnosti ili ponašanja koja nas izlažu većem riziku za dobijanje ili prenošenje HIV virusa. Dva najrizičnija oblika ponašanja su seksualni (polni odnosi) i zajednička upotreba igala pri intravenoznom korišćenju droga. To su aktivnosti pri kojima krv, sperma ili vaginalni sekret jedne osobe dolazi u kontakt sa krvlju ili sluznicama(u očima, ustima, vagini, rektumu) druge osobe. Nažalost živimo u takvoj sredini gdje su tema o seksulanosti, seksualnim odnosima i seksualnom obrazovanju još uvijek tabu tema.  Mladi sve ranije stupaju u seksulanim odnosima a nisu naučeni kako u porodici, tako i u brojnim obrazovnim institucijama o načinima zaštite i mjerama prevencije kako ne bi došlo do prenošenja HIV virusa.

Osobe sa HIV-om su osobe koje treba da žive život punim plućima kao i ostale osobe, jer su i to ljudi koji mogu  uz prisustvo ovog virusa da žive normalan život, da imaju porodicu, i treba kao duštvo da pružimo podršku takvim osobama da se ne plaše svog života, nego da nastave da žive život. Jer HIV je virus sa kojim je moguće dočekati svoju starost i uživati u svim čarima života.

NVO CAZAS besplatno i anonimno pruža podršku pri korišćenju usluga zdravstvene zaštite kada je u pitanju infekcija virusom HIV-a, kao i savjetovanje sa stručnim licima.

Kontakti putem kojih se može zakazati savjetovanje i dobiti potrebne informacije:

Telefon: 067 602 345 ili

Mail: office@cazas.org

 

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta  Podrška u pružanju usluga u okviru servisa smanjenja štete i prevencije HIV-a među ključnim populacijama u Ukrajini i izbeglicama u odabranim susednim zemljama, finansiranog od strane kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge I kriminala (UNODC).