Uticaj psihoaktivnih supstanci na psihološku sferu funkcionisanja pojedinca

Korišćenje psihoaktivnih supstanci posebno utiče na mentalno zdravlje, narušava duhovnu ravnotežu i odnose sa drugim ljudima iz okruženja. Psihološke teorije ističu da se dijete rađa sa svojim bazičnim potrebama, dok ostali elementi koji čine odraslu osobu treba da se formiraju u procesu rasta i razvoja. Te stoga dijete stvara simbiozu sa odraslom osobom, obično majkom […]

Korišćenje psihoaktivnih supstanci posebno utiče na mentalno zdravlje, narušava duhovnu ravnotežu i odnose sa drugim ljudima iz okruženja.


Psihološke teorije ističu da se dijete rađa sa svojim bazičnim potrebama, dok ostali elementi koji čine odraslu osobu treba da se formiraju u procesu rasta i razvoja. Te stoga dijete stvara simbiozu sa odraslom osobom, obično majkom kako bi preživjelo fizički i psihološki. U normalnom ljudskom razvoju ovaj proces se završava u kasnim tinejdžerskim ili ranim dvadesetim godinama.

Dešava se da se kod nekih osoba ovaj proces ne dovrši pa se zreli elementi ličnosti koji su zaduženi za samostalnost ne razviju u značajnoj mjeri i osoba ostane u nekoj vrsti zavisnosti. Ti aspekti bi bili od velikog značaja za samoregulaciju i umirivanje kada se oni dječiji elementi aspekta ličnosti uznemire. Ali s obzirom da oni nisu dovoljno razvijeni, osoba nije u stanju na taj način da reaguje. Upravo je ovo zabilježeno kod zavisnika. Takođe se navodi da psihološki osobe koje koriste supstance, sa supstancom na neki način formiraju odnos kao što to radi dijete sa majkom, upravo zbog potražnje osjećaja za bazičnom sigurnosti.

Narušeno psihičko zdravlje se ogleda u poremećaju psihičkih funkcija, promjene karaktera i ličnosti uz supstancu i psihotične poremećaje koji mogu nastati kao posljedica korišćenja supstance.

Poremećaj psihičkih funkcija se javlja kod većine osoba koje konzumiraju psihoaktivne supstance i obuhvata sve psihičke funkcije, poslovi koje je osoba ranije sa lakoćom obavljala se uslijed oštećena obavljaju sa dodatnim naporom, pritom je kvalitet posla na lošijem nivou, koncentracija je slabija, a pamćenje popušta. Ososbu karakteriše smanjenje volje i nezainteresovanost za život.

Psihotični poremećaji spadaju u najteže psihičke posljedice korišćenja psihoaktivnih supstanci. Na primjeru alkoholizma, može se navesti više oblika: patološko napito stanje -delirijum tremens, alkoholna demencija, alkoholna patološka ljubomora, alkoholna halucionoza i alkohona epilepsija.

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Podrška porodicama u krizi uzrokovanoj štetnom upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci, podržanom od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

NVO CAZAS u sklopu ovog projekta obezbjeđuje usluge savjetovanja osobama koje konzumiraju droge i alkohol, kao i ostalim članovima porodice koje su pogođene zavisnošću od psihoaktivnih supstaci, i to putem organizovanja individualnih i grupnih savjetovanja. Sesije pružaju stručni radnici.

Ukoliko se vi lično suočavate sa problemom korišćenja droga i alkohola, ili imate člana porodice koji koristi psihoaktivne supstance i potrebna vam je podrška, možete se javiti za razgovor sa stručnim licima, i to putem maila office@cazas.org ili na broj telefona 067 602 345.