Psihoaktivne supstance i RE zajednica

Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS) predstavlja jedan od ključnih socijalnih izazova današnjice i veoma je u trendu već određeno vrijeme, posebno u slučajevima ranjivih kategorija stanovništva kao što su: Siromašni Nezaposleni Osobe nižeg obrazovanja (u nekim slučajevima nepismeni) Žrtve nasilja Migranti Izbjeglice Droge su psihoaktivne supstance prirodnog ili sintetičkog porekla, koje unijete u organizam izazivaju promjene […]

Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS) predstavlja jedan od ključnih socijalnih izazova današnjice i veoma je u trendu već određeno vrijeme, posebno u slučajevima ranjivih kategorija stanovništva kao što su:

  • Siromašni
  • Nezaposleni
  • Osobe nižeg obrazovanja (u nekim slučajevima nepismeni)
  • Žrtve nasilja
  • Migranti
  • Izbjeglice

Droge su psihoaktivne supstance prirodnog ili sintetičkog porekla, koje unijete u organizam izazivaju promjene jedne ili više psihičkih, odnosno somatskih funkcija organizma.Romska i egipćanska zajednica je jedna od najranjivijih grupacija u našem društvu. O problemima RE zajednice u Crnoj Gori se govori, dok se problem zloupotreeb psihiaktivnih supstanci među ovom populacijom vrlo rijetko spominje. Iskustvo organizacija sa terena pokazuju da je on i te kako zastupljen, ali, s obzirom da se statistika u ovom domenu ne vodi, onda nedostaju i zvanični podaci koji bi potvrdili ovo.
Ono što je iz rada primjetno jeste da su pripadnici/ce RE populacije nedovoljno informisani o psihoaktivnim supstancama generalno. Nakon toga, ističu se brojne prepreke koje se odnose na:
Neinformisanost o procedurama liječenja, o tome gdje se odvija liječenje
Neinformisanost o modelima podrške u zajednici
Neregulisan pravni status, što dovodi do toga da određen broj osoba iz zajednice nema zdravstvenu knjižicu i ostala dokumenta

Posebno izražene prepreke se tiču nemogućnosti korišćenja liječenja za zavisnike od droga/alkohola, kada je u pitanju liječenje u JU Kakaricka gora, imajući u vidu mjesečno plaćanje liječenja u ovoj ustanovi, koje je pripadnicima RE zajednice, imajući u vidu lošiji socioekonomski status, često skupo i nedostupno.
Muškarci, koji u većem stepenu konzumiraju psihoaktivne supstance, su ujedno i oni koji izdržavaju ostale ćlanove porodice, s obzirom na to da žene iz zajednice u većini slučajeva ne rade i ne ostvaruju prihode.

U cilju istraživanja za potrebe ovog članka poslali smo dopis Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci da nam odgovore na nekoliko pitanja koja su povezana sa romskom i egpćanskom zajednicom kao što su: razne aktivnosti pružanja usluga i prevencije, terenskog rada sa romskom i egipćanskom zajednicom i sl.
Ono što je naglašeno u odgovoru koji smo dobili jeste da je kroz cjelokupni rad ustanove bilo pripadnika/ca svih nacionalnih i vjerskih zajednica i da su osnovni principi rada ustanove poštovanje različitosti, tolerancija i uvažavanje dostojanstva ličnosti. Ne vode se posebni podaci o pripadnosti određenim manjinskim grupama.

Imajući sve ovo u vidu, potrebno je skrenuti veću pažnju na ovaj problem koji se javlja u okviru RE zajednice, i posvetiti više pažnje edukaciji o servisima podrške u zajednici, kao i mogućnosti liječenja.

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Inkluzivna misija, podržanom od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.
Predstavlja dio kampanje među RE populacijom o mogućnostima liječenja od bolesti zavisnosti u Crnoj Gori.