SERVISI SMANJENJA ŠTETE – DNEVNI DROP IN CENTRI ZA KORISNIKE DROGA

„Harm reduction“ ili „smanjenje štete“ podrazumijeva intervencije, programe, politike i prakse koje se implementiraju u cilju smanjenja zdravstvenih, društvenih i ekonomskih štetnih posljedica povezanih sa upotrebom droga, politikama i legislativom u oblasti droga, na pojedinca, zajednice i društvo. Ključni princip smanjenja štete je osmišljavanje pragmatičnog odgovora na problem upotrebe droga kroz hijerarhiju intervencijskih ciljeva kojima […]

„Harm reduction“ ili „smanjenje štete“ podrazumijeva intervencije, programe, politike i prakse koje se implementiraju u cilju smanjenja zdravstvenih, društvenih i ekonomskih štetnih posljedica povezanih sa upotrebom droga, politikama i legislativom u oblasti droga, na pojedinca, zajednice i društvo.

Ključni princip smanjenja štete je osmišljavanje pragmatičnog odgovora na problem upotrebe droga kroz hijerarhiju intervencijskih ciljeva kojima se prvenstveno naglašava smanjenje štetnih zdravstvenih posljedica kontinuirane upotrebe droga. Na polju politike u oblasti droga uočava se da su mjere smanjenja štete i rizika dobro integrisane sa mjerama iz područja prevencije, liječenja i rehabilitacije i one paralelno obuhvataju politiku smanjenja ponude i smanjenja potražnje droga. Jedan od najvažnijih servisa smanjenja štete su dnevni (drop in) centri za korisnike droga.

 

DNEVNI (DROP-IN) CENTRI ZA INJEKTIRAJUĆE KORISNIKE DROGA

 

Ove centre vode nevladine organizacije. Cilj ovih programa je osigurati prostor u kojem osobe koje koriste droge mogu boraviti tokom dana, izvršiti zamjenu špriceva i igala i ostalog pribora za sigurno uzimanje droga, ispuniti higijenske i prehrambene potrebe, ostvariti socijalne kontakte i provesti strukturirano slobodno vrijeme kako bi se smanjila moguća šteta povezana sa boravkom na ulici.

Ovim programima se takođe pruža stručna podrška od strane doktora, psihologa i socijalnog radnika za sve korisnike kojima je ona potrebna.

 

NVO CAZAS vodi drop in servise u Podgorici i u Baru, dok se za sjevernu regiju usluge obezbjeđuju putem terenskog rada. Organizacija posjeduje licencu u oblasti socijalne i dječije zaštite, i to za pružanje usluge Savjetovanje.

Drop in centar predstavlja sigurno mjesto na kojem osobe mogu anonimno zatražiti pomoć i podršku. U drop in centru se obezbjeđuju sljedeće usluge: zamjena korišćenih iglala za injektiranje droge sterilnim priborom, kako bi se smanjio rizik od krvlju prenosivih infekcija kao što su HIV i hepatitis, usluge pranja i sušenja garderobe, tuširanja, dodjele obroka. Dostupno je savjetovanje sa ljekarom, socijalnim radnikom i psihologom, a pored toga i razgovor sa zavisnicima u oporavku – osobama koje su dugi niz godina bile korisnici psihoaktivnih supstanci i izašle iz ovog problema.

Centar je mjesto koje će osobama koje konzumiraju / u riziku su od konzumiranja PAS pomoći da se lakše povežu sa institucijama i programima za testiranje, liječenje i rehabilitaciju. Sve usluge drop in centra su BESPLATNE i njihovo korišćenje omogućava ANONIMNOST i POVJERLJIVOST.

 

USLUGE U OKVIRU LICENCIRANOG CENTRA – PODRŠKA ZA KORISNIKE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA

 

CAZAS je licencirani pružalac usluga kada je u pitanju savjetodavna podrška. Ova vrsta podrške se pruža kako korisnicima psihoaktivnih supstanci (droga i alkohola), tako i ostalim članovima porodice. Kada je bolest zavisnosti u pitanju, potrebno je uključiti i ostale članove porodice – roditelje, braću, sestre, one koji su u bliskom kontaktu sa osobom koja je korisnik droga ili alkohola. To je potrebno i za proces liječenja, ali i nevezano za liječenje i u bilo kojem stadijumu da se osoba nalazi, podrška i stručna pomoć je nešto što uvijek pomaže u cjelokupnom procesu. Članovi porodice trpe ogroman pritisak i stigmu kada imaju u svojoj zajednici osobu koja se suočava sa zavisnošću. Savjetovanje se obavlja putem individualnih i grupnih sesija, i sprovode ga stručni radnici.

 

Svi koji se nalaze u potrebi za podrškom, mogu se javiti na kontakte organizacije:

Telefon: 067 602 345 ili
Mail-om: office@cazas.org

 

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Inkluzivna misija, podržanom od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Predstavlja dio kampanje među RE populacijom o mogućnostima liječenja od bolesti zavisnosti u Crnoj Gori.