Virusni hepatitisi i Covid 19

U svijetu sa hepatitisom živi oko 350 miliona ljudi. Virusni hepatitisi su sistemska infekcija koja zahvata prvenstveno jetru. Oni su uzrokovani hepatotropnim virusima koji se označavaju slovima abecede. Oni pored akutne forme mogu imati i hroničnu formu. Kod nas u populaciji su najčešći hronični hepatitisi, a to se prije svega odnosi na viruse hepatitisa B […]

U svijetu sa hepatitisom živi oko 350 miliona ljudi. Virusni hepatitisi su sistemska infekcija koja zahvata prvenstveno jetru. Oni su uzrokovani hepatotropnim virusima koji se označavaju slovima abecede. Oni pored akutne forme mogu imati i hroničnu formu.

Kod nas u populaciji su najčešći hronični hepatitisi, a to se prije svega odnosi na viruse hepatitisa B i C. Hroničnim se smatraju oni oblici kada se virus održava najmanje 6 mjeseci u organizmu.

Osobe sa hroničnim virusnim hepatitisima i vakcinacija protiv Covid 19

Osobama sa hroničnim hepatitisima, kao i osobama sa svim drugim hroničnim bolestima, se savjetuje vakcinacija protiv Covid 19 virusa, posebno iz razloga što se radi o vulnerabilnoj ranjivoj grupi, koja je podložnija komplikacijama, te kod njih može, kao i kod ostalih osoba sa hroničnim bolestima, doći do lošijeg i težeg toka bolesti.

Koinfekcija virusnih hepatititsa i Covid 19 virusa

Da li će se razviti teži oblik bolesti kod osoba koje imaju hronične hepatitise, i uz to dođe do infekcije virusom Covid 19, zavisi od sveukupne kliničke slike osobe koja ima hroničnu bolest. Pacijent može imati lakši, srednji ili teži oblik Covid 19 infekcije. U zavisnosti od same kliničke slike, posmatrajući prije svega komorbiditete, u ovom slučaju hronična oboljenja hepatitisa B i C, može da dođe i do težeg ishoda bolesti. Veći je izazov sa pacijentima koji imaju dekompenzovanu cirozu jetre, jer oni imaju smanjenu sposobnost imunog sistema, te se ovim pacijentima posebno savjetuje vakcinacija protiv Covid 19 virusa.

Osobe koje su u procesu liječenja hepatitisa i vakcinacija protiv Covid 19

U slučaju osoba koje su u procesu liječenja od hepatitisa, ne postoje ograničenja za vakcinaciju. Prije svega zbog toga što se hronični Hepatitis B liječi doživotno, tako da on nema kontraindikacije sa postojećom terapijom, jako su mali neželjeni efekti terapije za liječenje hepatitisa B. Isto važi i za liječenje infekcije Hepatitisa C, s tim da liječenje hepatisa C traje od 8 do 12 nedelja i mali su neželjeni efekti ove terapije. Oni se mogu javiti kao mučnina, glavobolja, povrćanje, i oni su jako rijetki u sklopu terapije. Dakle, vakcinacija se savjetuje i u toku liječenja osoba sa hroničnim hepatitisom, i ona ne predstavlja nikakvu kontraindikaciju za vakcinaciju.

Dakle, osobe koje su inficirane virusnim hepatitisima, upravo zbog uticaja na smanjenu sposobnost imunološkog sistema, su podložnije infekciji virusa Covida 19, tj. spadaju u grupe koje su u povećanom riziku od obolijevanja.
Naravno, ukoliko se ove osobe pridržavaju preventivnih mjera, prije svega vakcinacije, kao i mjera zaštite, nošenja zaštitne maske i održavanja fizičke distance, rizik od infekcije se smanjuje. Vakcinacija je, upravo zbog ranjivosti ove grupe, preporučena.