Uloga udruženja pacijenata u sprovođenju programa smanjenja štete

HEP Montenegro je udruženje pacijenata sa oboljenjima jetre i osoba koje su pogođene upotrebom droga i alkohola. HEP pruža podršku i savjetovanje pacijentima, porodicama, partnerima i prijateljima i aktivno radi na osnaživanju svojih članova. Udruženje HEPATITIS CRNA GORA je nevladina i neprofitna organizacija koja neformalno postoji već duži niz godina, a zvanično je započela sa […]

HEP Montenegro je udruženje pacijenata sa oboljenjima jetre i osoba koje su pogođene upotrebom droga i alkohola. HEP pruža podršku i savjetovanje pacijentima, porodicama, partnerima i prijateljima i aktivno radi na osnaživanju svojih članova.

Udruženje HEPATITIS CRNA GORA je nevladina i neprofitna organizacija koja neformalno postoji već duži niz godina, a zvanično je započela sa radom početkom 2020. godine. Rad organizacije je baziran na principima neprofitabilnosti, dobrovoljnosti i aktivizma.

HEP CRNA GORA je udruženje pacijenata sa oboljenjima jetre i osoba koje su pogođene upotrebom droga i alkohola sa ciljem pružanja podrške i savjetovanje pacijenata, porodica, partnera i prijatelja, kao i ciljem da aktivno radi na osnaživanju svojih članova i misijom da doprinese društvu i ranjivim kategorijama tako što će omogućiti posredovanje između pacijenata i zdravstvenih institucija, gdje će osigurati da zdravstveni sistem bude dostupan svima na jednak način i obezbijediti im sva prava i sve neophodne usluge.

Uloga NVO sektora u održavanju niske prevalence HIV-a i vriusnih hepatitisa je veoma važna, posebno u pogledu okupljanja pacijenata sa HCV-om, HBV-om i HIV-om, kao i programa smanjenja štete.

Hep Crna Gora jeste udruženje koje pored svojih primarnih aktivnosti radi i na sprovođenju programa smanjenja štete u saradnji sa NVO CAZASJ. ako je važno naglasiti da je program smanjenja štete javno-zdravstveni program koji je do sada u svijetu dao najbolje rezultate kada je u pitanju prvencija HIV/AIDS-a, hepatitisa i drugih krvno i polno prenosivih bolesti među ranjivim kategorijama. To su programi koji dugoročno, ukoliko se kontinuirano obezbjeđuju, svugdje u svijetu predstavljaju najbolju praksu i daju najbolje rezultat.

Šteta koja se smanjuje programima nije samo zdravstvena, već i socijalna, društvena, ekonomska. I sami programi upravo zbog toga imaju višestruki efekat na zajednicu. Sam princip programa smanjenja štete obuhvata razmjenu igala i špriceva, supstitucionu terapiju, savjetovanje, edukaciju i psihološku pomoć i podršku, edukaciju i savjetovanje o bolestima zavisnosti, HIV-u i polno prenosivim bolestima.

Osim što preveniraju prenos krvnih infekcija među korisnicima droga, kako je rekla, programi smanjenja štete omogućavaju da se medicinski otpad, koji nastaje, bezbjedno odlaže.

Saradnja organizacija i udruženja pacijenata pruža nemjerljiv doprinos u adekvatnom i efikasnom sprovođenju ovog programa.