Menstrualno zdravlje je važno!

Španija od sledeće nedjelje može postati prva zemlja u Evropi koja će nuditi tri dana mjesečnog odsustva za one zaposlene koje doživljavaju jake menstrualne bolove. Ova reforma je dio predloga zakona u okviru mjera o reproduktivnom zdravlju, a koje će se dati na usvajanje na sjednici španske vlade sljedeće nedjelje. Kako prenosi Sky News, ovaj […]

Španija od sledeće nedjelje može postati prva zemlja u Evropi koja će nuditi tri dana mjesečnog odsustva za one zaposlene koje doživljavaju jake menstrualne bolove. Ova reforma je dio predloga zakona u okviru mjera o reproduktivnom zdravlju, a koje će se dati na usvajanje na sjednici španske vlade sljedeće nedjelje.

Kako prenosi Sky News, ovaj zakon takođe predlaže i da sve obrazovne institucije moraju obezbijediti besplatne proizvode menstrualne higijene. Ženama koje su u posebnom riziku od “menstrualnog siromaštva”, onima koje služe kaznu zatvora, kao i drugim pripadnicama marginalizovanih grupa će takođe biti omogućen pristup menstrualnim proizvodima. Osim toga, PDV će biti uklonjen s njihove prodaje u supermarketima.

Navodi se da je menstrualno zdravlje i prava koja su za njega vezana, tema na koju se u španskom društvu do sada nije stavljao adekvatan fokus, iako su dostupni podaci u ovoj oblasti alarmantni. Naime, svaka četvrta žena iz finansijskih razloga ne može odabrati menstrualne proizvode koje preferira.

Istraživanje koje je NVO CAZAS sprovela početkom aprila 2022. godine u okviru Nedjelje zdravlja, a u kojem je učestvovalo preko 1 100 učenica i studentkinja iz cijele Crne Gore, pokazalo je da je situacija u našoj zemlji slična, te da njih 25% ne može sebi priuštiti proizode menstrualne higijene (ulošci, tamponi, menstrualne čaše i dr), kao i ljekove protiv menstrualnih bolova i regulaciju ciklusa.

Škotska je za sada jedina zemlja u Evropi koja univerzalno sprovodi program besplatnog obezbjeđivanja menstrualnih proizvoda onima kojima je to potrebno. Japan, Južna Koreja i Zambija su među rijetkim zemljama koje već nude mjesečno odsustvo tokom trajanja menstruacije.

Menstrualno zdravlje je odavno prepoznato kao problem kako javnog zdravlja, tako i ljudskih prava. UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija upravljanje menstrualnom higijenom, odnosno menstrual hygiene management (MHM), definišu kao artikulaciju, svijest, informisanost i samopouzdanje za sigurno i dostojanstveno upravljanje menstruacijom, pristup korišćenja (sigurnih) higijenskih materijala (…), a UNESCO ovoj formulaciji dodaje i sistematske faktore poput pozitivnih društvenih normi, zagovaranja i dobrih politika. Dakle, evidentno je postojanje jake osnove za posmatranje adekvatnog upravljanja menstrualnom higijenom kao ljudsko pravo.

S druge strane, ne dovode se u pitanje univerzalno prihvaćena ljudska prava koja mogu biti narušena neadekvatnim upravljanjem (tokom) menstruacije kod žena i djevojčica. Između ostalog, to podrazumijeva:

Pravo na zdravlje – Žene i djevojke mogu doživjeti negativne zdravstvene posljedice kada im nedostaju proizvodi menstrualne higijene i menstrualnog zdravlja.
Pravo na obrazovanje – Nedostatak sigurnog mjesta ili mogućnosti održavanja menstrualne higijene, kao i nedostatak ljekova za menstrualne bolove i regulaciju ciklusa, mogu doprinijeti većoj stopi izostajanja iz škole i lošim obrazovnim rezultatima. Neka istraživanja su potvrdila da neadekvatno upravljanje menstruacijom u školi kod djevojčica, neminovno utiče na njihovo učestvovanje u školsim aktivnostima, kao i uspjeh u cjelosti.
Pravo na rad – slab pristup ili odsustvo istog proizvodima za održavanje menstrualne higijene i nedostatak ljekova za za menstrualne bolove i regulaciju ciklusa takođe ograničavaju mogućnosti zaposlenja za žene i djevojke. Na duge staze, to može rezultirati suzdržavanju od preuzimanja određenih poslova ili odricanju od radnog vremena i plata.
Pravo na nediskriminaciju i rodnu ravnopravnost – Stigme i norme vezane uz menstruaciju mogu ojačati diskriminirajuću praksu. Prepreke vezane za menstruaciju u školi, poslu, zdravstvenim ustanovama i javnim aktivnostima takođe utiče na nejednakost polova.
Imajući u vidu da je menstrualno siromaštvo problem koji pogađa one najranjivije društvene grupe – mlade, odnosno učenike i studente – jasna je i odgovornost zemlje u kojoj živimo, a koja je po Ustavu zemlja socijalne pravde, konceptu koji počiva na pravednosti u odnosima među pojedincima u društvu, jemči otvaranje vrata mogućnosti svim svojim građanima – a posebno onima kojima je to najpotrebnije.