Međunarodni dan zloupotrebe droga – 26. jun 2022.

Datum 26. jun tradicionalno je rezervisan za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga. Rezolucijom 42/112 od 7. decembra 1987. godine, Generalna skupština UN-a je odlučila da 26. jun obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine, kao izraz svoje odlučnosti da ojača akciju i saradnju u cilju postizanja cilja međunarodnog društva […]

Datum 26. jun tradicionalno je rezervisan za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga.
Rezolucijom 42/112 od 7. decembra 1987. godine, Generalna skupština UN-a je odlučila da 26. jun obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine, kao izraz svoje odlučnosti da ojača akciju i saradnju u cilju postizanja cilja međunarodnog društva bez droga.

Svake godine je obilježavanje ovog dana podržano ostrane pojedinaca, zajednica i različitih organizacija širom svijeta, što sve ima za cilj da podigne svijest o glavnom problemu koji nedozvoljene droge predstavljaju u društvu. Pored toga, skreće se pažnja na to da jedino zajednički možemo da se izborimo sa problemom droge koji je prisutan u cijelom svijetu. Jer, problem zloupotrebe droga nikada nije problem samo pojedinca, već i cijele zajednice i društva.

 

Tema kojom se obilježava ovogodišnji Svjetski dan protiv zloupotrebe droga je Rješavanje izazova droga u vremenima zdravstvene i humanitarne krize.

 

Svjesni smo da smo savremenici vremena u kojem se događaju različite vrste kriza, a onima kojima svakodnevno svjedočimo su zdravstvena kriza izazvana pandemijom, kao i humanitarna kriza izazvana ratovima i inflacijom. Sa svim ovim, javljaju se i novi transnacionalni izazovi vezani za droge, a koji proističu iz kriznih sitaucija.

Kako se navodi u izvještaju za 2021. godinu Kancelarije UN-a za droge i kriminal (UNODC), u kojem su se analizirali podaci iz prethodne godine, prisutna je drugačija dinamika tržišta droga koju je „uspostavila“ pandemija. U cjelokupnom, tržište droga se pokazalo otpornim na promjene koje su se dogodile sa pandemijom Covid-19.

Ovo nam ukazuje na neophodnost produžetka aktivnosti koje se odnose na podršku ranjivoj populaciji korisnika droga, a prije svega i na aktivnosti edukacije, mladih i ostalih članova društva koji su u riziku. Po podacima Ujedinjenih nacija, grupacija mladih, tj.populacija od 15 do 34 godina je u najvećem riziku, a po skorašnjim procjenama, veličina ove populacije će u budućnosti rasti, pogotovo u manje razvijenim zemljama.

Stoga, na ovaj dan, važno je da skrenemo pažnju da se bolest zavisnosti ne tiče samo pojedinca, već cijelog društva, svih nas. Moramo takođe imati u vidu i da sve društvene krize utiču u određenom smjeru kako na tržište droga, tako i na same korisnike i njihov socioekonomski položaj, što se treba uzeti u obzir prilikom daljeg kreiranja politika.

 

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Podrška porodicama u krizi uzrokovanoj štetnom upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci, podržanom od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

NVO CAZAS u sklopu ovog projekta obezbjeđuje usluge savjetovanja osobama koje konzumiraju droge i alkohol, kao i ostalim članovima porodice koje su pogođene zavisnošću od psihoaktivnih supstaci, i to putem organizovanja individualnih i grupnih savjetovanja. Sesije pružaju stručni radnici.

 

Ukoliko se vi lično suočavate sa problemom korišćenja droga i alkohola, ili imate člana porodice koji koristi psihoaktivne supstance i potrebna vam je podrška, možete se javiti za razgovor sa stručnim licima, i to putem maila katarina.jocic@cazas.org ili na broj telefona 067 602 345.

Izvori:
• United Nations, World Drug report 2021.
• https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html