Roditeljstvo, djeca i korišćenje psihoaktivnih supstanci

Međunarodni dan roditelja tradicionalno se obilježava 1. juna Odlukom Generalne skupštine UN-a od 2012. godine. Uloga roditelja je jedna od najznačajnijih uloga u životu. Roditelji postavljaju temelje za djecu, njeguju ih, vaspitavaju i opremaju vještinama koje su neophodne tokom života. Roditelji štite svoju djecu i podnose bezbroj nesebičnih žrtava da bi obezbedili njihov rast. Kako […]

Međunarodni dan roditelja tradicionalno se obilježava 1. juna Odlukom Generalne skupštine UN-a od 2012. godine.
Uloga roditelja je jedna od najznačajnijih uloga u životu. Roditelji postavljaju temelje za djecu, njeguju ih, vaspitavaju i opremaju vještinama koje su neophodne tokom života. Roditelji štite svoju djecu i podnose bezbroj nesebičnih žrtava da bi obezbedili njihov rast.

Kako i djeca shvataju važnost uloge roditelja, tako i roditelji takođe prepoznaju da imaju primarnu odgovornost prema svom potomstvu i važnost njihove uloge u razvoju svoje djece. Neophodno je da dijete odrasta u zdravom okruženju sa zdravim granicama, a roditelji su najbolji uzor za to. Studije pokazuju da traume i emocionalne rane koje je zadobilo dijete u velikoj mjeri ometaju njihov razvoj i pogled na život.

Roditelji koji doživljaju da se njihovo dijete bori sa problemom zavisnosti od psihoaktivnih supstanci i sami prolaze kroz različite krize i emotivna stanja, jer bolest zavisnosti nije samo bolest pojedinca, već i cijele porodice. Njihova uloga u liječenju i tretmanu je jako važna. Kako može predstavljati osnažujući i značajan faktor podrške, tako su roditelji i porodica sa druge strane prepoznati i kao faktor održavanja kada je u pitanju bolest zavisnosti, jer se narušena porodična dinamika održava uslijed naučenog bivanja u stanju disfunkcionalnosti.

 

Za zavisničke porodice je karakteristično:

  • Nedovoljna i neadekvatna komunikacija, komunikacija kroz konflikte;
  • Redukovana emocionalna razmjena;
  • Tehnike rješavanja teških situacija su neefikasne;
  • Ne postoje jasno definisana porodična pravila;
  • Poremećena je hijerarhija u porodičnom sistemu;
  • Postoji inverzija moći u porodici, sa zamjenom uloga

Bolesti zavisnosti prenose se transgeneracijski upravo kroz ponavljanje maladaptivnih obrazaca ponašanja u disfunkcionalnim porodicama. Ove porodice, kada dođu do problema zavisnosti, koriste različite mehanizme odbrane:

  • Izbjegavanje suočavanja sa problemima i otvorenog razgovora sa realnim pristupom njegovom rješavanju;
  • Racionalizacije (pronalaženja opravdanja za neadekvatno ponašanje zavisnika);
  • Projekcija (nalaženje „krivca“ van porodice);
  • Minimiziranje i nedosljednost (naročito vezano za pijenje alkohola kod drugih članova);

Današnji dan naglašava koju važnost roditelji imaju u našem društvu – i u ovom trenutku, a i u budućnosti. Roditelji koji se suočavaju sa problemima koji se odnose na bolesti zavisnosti i korišćenje supstanci njihove djece trebaju potražiti pomoć u specijalizovanim institucijama i organizacijama koje se bave ovom tematikom, kako bi dobili potrebne informacije i podršku-

 

Ovaj članak je nastao kao proizvod projekta Podrška porodicama u krizi uzrokovanoj štetnom upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci, podržanom od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

NVO CAZAS u sklopu ovog projekta obezbjeđuje usluge savjetovanja osobama koje konzumiraju droge i alkohol, kao i ostalim članovima porodice koje su pogođene zavisnošću od psihoaktivnih supstaci, i to putem organizovanja individualnih i grupnih savjetovanja. Sesije pružaju stručni radnici.

Ukoliko se vi lično suočavate sa problemom korišćenja droga i alkohola, ili imate člana porodice koji koristi psihoaktivne supstance i potrebna vam je podrška, možete se javiti za razgovor sa stručnim licima, i to putem maila katarina.jocic@cazas.org ili na broj telefona 067 602 345.