Pacijentima od sada dostupan skener jedinstven u okruženju – najpreciznija dijagnostika uz ultra nisku dozu zračenja

Sa svojim izuzetnim tehničkim i aplikativnim karakteristikama, ovaj skener predstavlja savršeno rješenje za brojne dijagnostičke dileme i nepoznanice u oblasti kardiologije, onkologije, radiologije i urgentne medicine

Uređaj za kompjuterizovanu tomografiju Somatom Definition Edge vodećeg proizvođača medicinske opreme u svijetu (Siemens), karakteriše ultra niska doza zračenja (redukcija u količini zračenja za čak 85%). Nevjerovatna brzina rotacije od 0.28 sekundi i 128 slajseva, pružaju uvid u nasitnije detalje ljudskog tijela imaju ključnu ulogu u dijagnostici niza oboljenja u najranijoj fazi nastanka. Ovaj uređaj poslednje generacije zbog svojih karakteistika jedinstven u Crnoj Gori i okruženju, od sada je dostupan pacijentima poliklinike Moj Lab.

Zahvaljujući brzini rotacije, ovaj uređaj minimizira potrebu za sedacijom i držanjem daha tokom pregleda, jer tehnologija najnovije generacije omogućava istovremenu akvizicija visokog i niskog energetskog spektra čime se dobija dodatna dijagnostička informacija bez povećanja doze zračenja za pacijenta.

Sa svojim izuzetnim tehničkim i aplikativnim karakteristikama, ovaj skener predstavlja savršeno rješenje za brojne dijagnostičke dileme i nepoznanice u oblasti kardiologije, onkologije, radiologije i urgentne medicine.

CT Skener dostupan u poliklinici Moj Lab predstavlja tehnološki iskorak kada je u pitanju dijagnostika koronarnih arterija srca – MSCT koronarografija. Zbog svojih karakteristika ovaj skener može da snima sve pacijente koji zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu biti adekvatno pregledani na drugim skenerima. Ovo se posebno odnosi na pacijente sa oboljenjem koronarnih arterija koje je teško snimiti na drugim skenerima. Somatom Definition Edge može se koristiti za obavljanje MSCT Koronarografije CTCA pregleda za dijagnostiku ili evaluaciju bolesti koronarnih arterija neinvazivno.

U poliklinici Moj Lab, ordinira tim iskusnih radiologa, dr Vuk Kadić i dr Srđa Ilić. Dokazana stručnost dr Kadića i dr Ilića i sofisticirani dijagnostički aparati koji su u samom vrhu svjetske medicinske tehnologije, a po prvi put dostupni kod nas, omogućavaju najkraći put do uspostavljanja precizne dijagnoze i liječenja.

Za COVID i post COVID pacijente u poliklinici Moj Lab snimanje pluća CT skenerom je 80 eura.

Izvor: Portal Vijesti