Raditi na podizanju svijesti građana o pravima koja imaju kao pacijenti

Neophodno je ukloniti nejednakosti i prepoznati sve negativne uticaje COVID 19 pandemije, raditi na prepoznavanju potreba svih ranjivih grupa, na podizanju svijesti građana i građanki o pravima koja imaju kao pacijenti, ali i na većoj odgovornosti u okviru samog zdravstvenog sistema.

To je, u intervjuu za PR Centar, kazala programska direktorica NVO CAZAS Sanja Šišović, povodom 7. aprila Svjetskog dana zdravlja koji se ove godine obilježava pod sloganom „Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta“.

Šišović je pojasnila da se Svjetski dan zdravlja obilježava kampanjom koja globalne aktere iz oblasti javnog zdravlja poziva na izgradnju pravednijeg i zdravijeg društva.

„Ove godine je fokus na posljedicama COVID 19 pandemije. Ono što je svugdje isto je da je prethodna godina bila jako izazovna i da je COVID 19 ostavio posljedice na svaki zdravstveni sistem, društvo i pojedinca. Upravo zbog toga globalna kampanja ukazuje na potrebu uklanjanja nejednakosti i na važnost prepoznavanja svih negativnih uticaja COVID 19 pandemije koji su najviše vidljivi među ranjivim grupama, koje su i ranije imale određene izazove, probleme ili živjele sa težim, hroničnim bolestima“, pojasnila je Šišović.

Zbog toga je neophodno, kako smatra, ukazati na važnost prepoznavanja potreba svih ranjivih grupa, ali i na adekvatnu pripremu sistema za posljedice pandemije.

 

„Jako je važno razmišljati o narednim koracima kako bi se prevenirali novi zdravstveni izazovi i kako bi se osnažili servisi podrške za mentalno zdravlje, preventivni programi među opštom populacijom, ali i ranjivim kategorijama u raznim oblastima zaraznih i nezaraznih bolesti. Važno je da bude mnogo obuhvatnija imunizacija za više oboljenja kako među djecom tako i među odraslima. Ono što je jako važno je da se osnaže mehanizmi zaštite prava pacijenata“, rekla je Šišović.

Pandemija je, kako je dodala, pokazala da građani ne znaju koja prava imaju kao pacijenti.

„Sistem zaštite prava pacijenata nije adekvatno odgovorio na brojne izazove koji su se dešavali u prethodnom periodu. Zbog toga je jako važno raditi na podizanju svijesti građana i građanki o njihovim pravima, ali i na podizanju odgovornosti u okviru samog sistema za bezuslovno poštovanje prava svakog pacijenta bilo da je covid pacijent, ili pacijent sa nekom drugom bolešću“, pojasnila je Šišović.

Programska asiistentkinja NVO CAZAS, Jelena Rakčević, kazala je da ta NVO, tradicionalno, uoči Svjetskog dana zdravlja obilježava i Nedjelju zdravlja.

„Počinje 1. aprilom Svjetskim danom borbe protiv alkoholizma, a završava se 7. aprilom Svjetskim danom zdravlja. Aktivnosti smo realizovali u saradnji sa Kancelarijom za mlade, a kroz projekat „Unapređenje lokalnog odgovora na potrebe mladih i ranjivih kategorija u glavnom gradu“, koji finansira Glavni grad. Zbog očuvanja zdravlja, mnoge edukativne aktivnosti realizovane su online“, kazala je Rakčević.

U saradnji sa Kancelarijom za mlade organizovano je, kako je dodala, i nekoliko radionica.

„Povodom 4. aprila Dana studenata organizovali smo mini istraživanje o potrebama i izazovima studenata u doba pandemije. Odziv studenata je bio veliki i rezultate tog istraživanja smo objavili na našim društvenim mrežama. Takođe smo, 6. aprila kada se obilježava Međunarodni dan fizičke aktivnosti, u razgovoru sa personalnim trenerom saznali informacije značajne, prije svega za mlade, koji su nam ciljna grupa, ali i za druge ranjive kategorije“, rekla je Rakčević.