Kardiološki pregledi obavezni nakon preležanog kovida

Srce ima svoju patologiju kod mutiranog nCoVID-a, a to su skok pritiska posebno donji (dijastolni preko 95mmhg) kao i česte multifokusne aritmije vulnerabilne padaju u srednju dijaastolu (Holter 72 sata se preporučuje

Nažalost, i prije pet godina u januaru sam u intervjuu u “Vijestima” nagovijestio scenario koji će se dogoditi.

Moderan svijet treba da napravi izlaznu strategiju povodom ekscesivne pojave virusa, a službe od javnog značaja moraju drugačije da se reogranizuju jer je kolaps neminovan. Broj oboljelih od 105 miliona u svijetu, a vjerovatno puta pet do 10, ne može se preko noći staviti pod kontrolu. Takva je situacija i u Crnoj Gori.

Vjerovatno je potrebna ZERO (nulta) tolerancija, pri čemu ni imunizacija neće riješiti problem definitivno. Sjetimo se da je Španac Fernando Kortes, između ostalog, za 1 robom koji je donio virus velikih boginja sa Kube (španska teritorija) sveo Asteke sa 20 miliona na 1,6 miliona, kao i da je u Evropi u XIV vijeku 75 miliona ljudi umrlo od kuge, koja je došla brodovima iz Kine.

SARS CoV 2 sa procentom smrtnosti do 3,4 odsto je destabilizovao ekonomiju, opteretio zdravstveni sitem do pucanja, a poseban problem je novi soj ili nCOVID ili mutirani soj koji se pojavio u septembarskom uzroku u Engleskoj…

Do danas je registrovano 12.000 mutacija na SARS-Cov-2 koji ima genom od 30.000 slova (29.903 parova nukleotida) u okviru svoje viralne RNK. Enzim kojim se kopira pravi jednu grešku na svakih 100.000 baza koje iskopira, znači jedna greška na svake tri kopije virusa ili prosječno zaražena osoba proizvede 100 milijardi kopija virusa, znači preko 1 milion kopija virusa koje će ukupno među sobom imati bar jednu grešku, mutaciju, na svakom mogućem mjestu u genomu. Ali samo nekoliko hiljada od tih 100 milijardi kopija uspije da stigne do sljedeće osobe i proizvede infekciju, jer će neke viruse sa greškama uništiti naš imuni sistem.

Mutirani soj virusa ima nespecifične simptome: groznica, bolovi u mišićima (mialgie), mučnina, dijareja, pa čak i neurološke ispade, kao što su glavobolja, dezorijentacija, gubitak koncentracije, ali je to još mali uzorak koji će se obrađivati statistički.

Srce ima svoju patologiju kod mutiranog nCoVID-a, a to su skok pritiska posebno donji (dijastolni preko 95mmhg) kao i česte multifokusne aritmije vulnerabilne padaju u srednju dijaastolu (Holter 72 sata se preporučuje).

Ovaj mutirani virus pogađa više mlade osobe i virulentniji je 35 odsto, jer ima transpoziciju 2 aminiokiseline u S protein i u šiljku (zato se zove korona, liči na krunu), koji ima mnogo veći afinitet za ACE2 receptore koji se nalaze na krvnim sudovima (endotelu) posebno nosne sluzokože, a kasnije se prenosi u sve organe posebno pluća (bogata sa ACE 2) srce, mozak.

Virusi vole mlado tkivo da bi se kroz šest faza ciklusa intenzivno razmnožavali i ogromna je zabluda da oni više pogađaju starije osobe.

Pregled kardiologa je obavezan, a simptomi su tri do šest mjeseci poslije primarne infekcije, računajući i trombofiliju i stvaranje ugrušaka. Posebno takmičarski nivo kod sportista je pod rigoroznim skriningom.

Autor je kardiolog

Izvor: Portal Vijesti