Drop in centar

ŠTA JE DROP IN?

Drop in je dnevni centar za osobe koje koriste psihoaktivne supstance i u povećanom su riziku od infekcije HIV-om, hepatitisom ili nekom drugom krvlju/polno prenosivom infekcijom.

Program po kojem drop in funkcioniše jeste program smanjenja štete i odnosi se na politike, programe i prakse čiji je cilj, kako to naziv kaže, smanjenje šteta koje su posljedica upotrebe psihoaktivnih supstanci.

Ovaj program je prije svega javno-zdravstveni program, koji se u svijetu pokazao kao najbolja praksa kada je u pitanju upotreba psihoaktivnih supstanci, odnosno prvencija HIV/AIDS-a, Hepatitisa i drugih krvlju i polno prenosivih bolesti među ranjivim kategorijama, ali ima i pozitivne rezultate na smanjenje stope kriminaliteta, povećanje svijseti zajednice o samom problemu zloupotrebe droga.

Ovi programi, ukoliko se kontinuirano obezbijeđuju, dugoročno daju najbolje rezultate, to je pokazala praksa širom svijeta.

Šteta koja nastaje upotrebom psihoaktivnih supstanci nije samo zdravstvena, već socijalna, društvena i ekonomska, a upravo zbog toga ovaj program ima višestruk uticaj na zajednicu i okruženje.

 

KOJI SERVISI FUNKCIONIŠU U OKVIRU DROP IN-A?

Servisi koji su dostupni u okviru drop in centra značajno doprinose poboljšanju života osoba koje koriste psihoaktivne supstance I imaju za cilj da olakšaju funkcionisanje, a ujedno da omoguće jednostavniju povezanost sa institucijama i programima za testiranje, liječenje i rehabilitaciju.

 

SERVISI:

-Razmjenu igala i špriceva kao i distribuciju pribora za injektiranje;

-Usluge održavanja lične higijene, pranje i sušenje veša;

-Savjetovanje sa ljekarom, psihologom i socijalnim radnikom;

-Edukacije i savjetovanja o bolestima zavisnosti, HIV-u i polno prenosivim bolestima;

 

GDJE SE NALAZE DROP IN CENTRI?

Program smanjenja štete u CAZAS-u realizuje se kroz rad dva drop in centra, u Podgorici i Baru.

 

Drop in centar Podgorica                     

Radno vrijeme: ponedeljak – petak 16-20h

Adresa: Stara Varoš 81000 Podgorica

E mail: office@cazas.org

Kontakt telefoni: 067 600 988

067 602 345

020 658 520                               

                                                  

Drop in centar Bar

Radno vrijeme: ponedeljak – petak 16-20h

Adresa: Raskrsnica bb, 85000 Bar

E mail: office@cazas.org

Kontakt telefoni: 067 600 988

                         067 602 345

 

Drop in centar predstavlja sigurnu zonu, u kojoj su dikriminacija I stigma nepoznanica, a anonimnost i povjerljivost zagarantovani. Sve usluge u okviru centra su besplatne.