CAZAS PREDSTAVLJA PLATFORMU „ZDRAVIŠA“

Zdravo ljubav vodi, jer Zdraviša je u modi!

CAZAS predstavlja prvu online platformu za samoprocjenu rizičnog ponašanja u odnosu na HIV i polno prenosive infekcije. „Zdraviša“ je osmišljen kao interaktivna platforma za procjenu znanja, informisanje, edukaciju i upućivanje na postojeće zdravstvene servise ali i kao lik koji promoviše upotrebu kondoma i zdrave stilove stilove života. Platforma je dostupna na adresi www.zdravlje.co.me.

Platforma je kreirana i osmišljena od strane mladih, vršnjačkih edukatora CAZAS-a sa ciljem prilagođavanja potrebama mlađe populacije koja je uglavnom suočena sa dilemama, predrasudama i dezinformacijama kada je u pitanju seksualno i reproduktivno zdravlje. „Zdraviša“ je platforma koja je u potpunosti besplatna i anonimna, što korisnicima omogućava da odgovorom ili odabirom ponuđenih odgovora na deset pitanja, procijene da li su se rizično ponašali i da u skladu sa tim dobiju usmjerenje na dostupne servise podrške i naredne korake koje treba da preduzmu.

Uz slogan „Zdravo ljubav vodi, jer Zdraviša je u modi“ kreće promotivna kampanja aplikacije kao i promocije upotrebe kondoma. Grupa mladih edukatora, od danas kreće na put zajedno sa Zdravišom i obilazi više gradova kroz akciju „Zdraviša na putu“. Ovom akcijom želi se raditi na razbijanju tabua, otvoreno razgovarati sa mladima i svima koji su zainteresovani za teme iz domena seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Promotivna kampanja „Zdraviša na putu“ trajaće do 12. avgusta – Svjetskog dana mladih, nakon čega će se aktivnosti preseliti na društvene mreže akcijom „Zdraviša savjetuje“.

Ovim putem pozivamo sve građane i građanke Crne Gore, a naročito mlade, da prate CAZAS na društvenim mrežama instagram, fejsbuk i tviter i prate obavještenja o datumima dolaska Zdraviše u njihov grad, kao i da prate akciju „Zdraviša savjetuje“ jer će se kroz istu obrađivati teme o kojima često nemaju dovoljno provjerenih i tačnih informacija.
Onlajn platforma je kreirana od strane CAZAS-a, dok je njeno održavanje i unaprjeđenje podržano kroz projekat „Prevencija HIV/AIDS-a među mladima u Crnoj Gori“ koji finansira Ministarstvo zdravlja Crne Gore.