Nikotinska zavisnost među mladima – bolje spriječiti nego liječiti

Svakodnevno, širom svijeta čak 2.500 hiljade djece proba svoju prvu cigaretu, a više od 400 njih postaju aktivni korisnici duvanskih proizvoda. Stručnjaci procjenjuju da će oko 5.6 miliona adolescenata koji sada imaju ispod osamnaest godina u budućnosti oboljeti od bolesti uzrokovanih konzumacijom cigareta.

Situacija je zabrinjavajuća i u našoj zemlji, o čemu svjedoče rezultati ESPAD istraživanja 2019. godine, da svaki šesti učenik uzrasta do šesnaest godina, u Crnoj Gori, aktivno konzumira cigarete. Nedovoljna zrelost da bi se shvatile dugoročne posljedice koju ova zavisnost nosi sa sobom i prirodna želja za novim iskustvima čini mlade osobe podobnom grupom za razvoj nikotinske zavisnosti.

Čak oko polovine ispitanika iz pomenutog ESPAD istraživanja smatra da povremena konzumacija cigareta nije ni malo rizična, sa čime se naravno ne možemo složiti. Činjenice da čak i nakon samo par paklica cigareta mogu postati zavisni i da će im biti veoma teško da prekinu konzumaciju, malo njih je svjesno.

Šta je ono što navodi mlade da zapale svoju prvu cigaretu?

U svijesti adolescenta razloga za početak je mnogo, dok razlozi koji su protiv djeluju beznačajno. Naravno da je za mladu osobu važno da bude prihvaćena od strane okruženja, percipirana kao ,,kul“ ili ,,u trendu“ , tako da svi razlozi koji su protiv ,,padaju u vodu“.

Pritisak roditelja i zabrane rijetko će kad uroditi plodom, češće će dovesti do prkosnog ponašanja i kršenja roditeljskih zabrana iz inata ili da bi se dokazala nezavisnost, tako da se ovakve zabrane roditeljima ne preporučuju. Pored toga i sama industrija cigareta, suptilno oslikava konzumente kao ljude koji su u trendu, nezavisni, atraktivni – sve ono što bi mlade osobe željele postati.Takođe, djeca roditelja koji su nikotinski zavisnici i sami češće postaju konzumenti. Razlozi za ovo mogu se tražiti u genetskoj predisponiranosti ili u učenju po modelu, gdje djeca od roditelja usvajaju konzumaciju cigareta kao prihvatljiv obrazac ponašanja. Nikotinska zavisnost povezana je i sa brojnim drugim riskantnim ponašanjima, kao što su konzumacija alkohola, marihuane, upuštanje u nezaštićene seksualne odnose i slično.

Situacija je zabrinjavajuća, kako kod nas tako i širom svijeta. Laka dostupnost duvanskih proizvoda i privid ,,niske štetnosti“ čini ovu zavisnost sve ekspanzivnijom, a mlade ljude najranjivom grupom.

Svi ovi podaci upućuju nas na neophodnost podizanja svijesti adolescenata o štetnosti konzumacije cigareta putem edukacija i unapređenja programa prevencije među mladima kao djelovanja na primarnom nivou, prije nego dođe do zavisnosti!