Pravilna upotreba droge

Nepravilna upotreba droge može dovesti do ozbiljnih infekcija bakterijama ili virusima koji se prenose zaraženim iglama ili seksualnim odnosima sa inficiranom osobom. Najpoznatije infekcije koje se dobijaju ovim putem su virusima HIV, hepatitisa B i C. Toksičko dejstvo droga naročito oštećuje jetru i bubrege, preko kojih se one metabolišu i eliminišu iz organizma, ali i mozak, srce, pluća, krvne sudove. Informisanost o pravilnoj upotrebi droge, kao i kako se upravlja sterilnim a kako korišćenim materijalom za injektiranje, može umnogome smanjiti mogućnost infekcije.

PRIPREMA DROGE

Neka mjesta i prostori su sigurniji za korišćenje droge od drugih pa budite sigurni da imate na raspolaganju čistu površinu za pripremanje droge, čisti pribor za jednokratnu upotrebu, vašu ličnu posudu za “kuvanje” (kuvalo) koji nećete dijeliti ni sa kim i sredstvo kojim ćete zaustaviti krvarenje poslije ubrizgavanja droge pritiskom na mjesto uboda (papirna maramica, vata, čist toalet papir i sl.).

 

PRIPREMA DOZE

Pribor koji je potreban za pripremu doze:
• Kuvalo – moze biti kašika, dno ciste konzerve ili metalni čep.
• Filter – treba da bude od pamuka (smotuljak vate). Ovo ne treba biti filter od cigarete jer on sadrži sitne staklene djelove koji mogu izazvati zgrušavanje krvi.
• Sredstvo za zagrijavanje droge – koristite upaljač nikad šibice.

 

UBRIZGAVANJE DROGE

Svako ko injektiranjem koristi drogu treba da zna da se mjesto uboda iglom u venu mora stalno mijenjati kako bi se smanjila mogućnost nastanka infekcije i kako bi se vene sto je moguće duže održale u dobrom stanju. Koristite obije strane tijela i obje ruke za ubadanje.
Čišćenje i priprema mjesta za ubod – Koristite alkohol za čišćenje kože na mjestu uboda. Kožu čistite tako što preko nje pređete jednom i to u smjeru prema gore (npr. od šake prema ramenu), a ne trljajući mjesto uboda. Postavite podvezicu na ruku, spustite ruku i stegnite pesnicu iste ruke.
Ubadanje igle – Pri ubadanju iglom koristite ugao pod kojim je igla u odnosu na kožu 15-35 stepeni (nešto manje od polovine pravog ugla). Vrh igle mora uvijek biti okrenut prema srcu, a zasječeni, ravni dio vrha igle okrenut na gore. Ako je vrh igle tup i ako se ne poštuju navedeni savjeti o injektiranju, onda je šansa za pucanje i oštećenje vene velika.
Kako biti siguran da je igla u veni?
Kada dodje do uboda iglom u venu i kada se klip šprica povuče unazad krv koja se pojavi u špricu je tamno crvena. Ako je krv svijetlo crvena, pjenušava i potiskuje klip šprica, igla je u arteriji i potrebno je iglu što prije izvući. To krvarenje je teže zaustaviti i potrebno je odmah podići ruku iznad glave i snažno pritisnuti mjesto uboda 10 minuta.
Ubrizgavanje rastvora u venu – Nakon uboda iglom u venu, prvo skloniti podvezicu, a onda ubrizgati rastvor. Tako neće doći do stvaranja krvnog podliva na mjestu uboda.
Izvlačenje igle iz vene – Poslije uspješnog ubrizgavanja, izvući iglu iz vene pod istim uglom koji je korišćen pri ubadanju u venu. Čvrsto pritisnuti mjesto uboda kako bi pomogli zaustavljanje krvarenja. Ne stavljati alkohol na ranu, on će samo pojačati krvarenje!
Gdje se injektirati?
Uvijek se injektirati u venu, nikad u arteriju! Injektiranjem u arteriju efekat droge neće biti ništa jači, boljeće veoma jako i može se desiti da dođe do stvaranja apscesa (gnojne upale na mjestu uboda). Pojava apscesa može dovesti do značajnih zdravstvenih komplikacija! Prilikom odabira mjesta za injektiranje važno je izbjegavati stomak, grudi, predio ispod, pazuha, unutrašnju stranu butina a naročito lice ,vrat i glavu. Pogodna mjesta za injektiranje su bilo gdje na ruci dok su vene na šakama mjesto gdje injektiranje može biti veoma bolno. Vene na nogama su pogodno mjesto ali je važno biti oprezan dok su vene na stopalima mjesto gdje injektiranje može biti veoma bolno.
Preporučuje se da se prilikom svakodnevnog injektiranja droga koristi drugu venu tako što će se mjesto uboda tražiti kružno (npr. jedan dan desna ruka, drugi dan desna noga (od koljena pa na dolje), treći dan lijeva noga, četvrti dan lijeva ruka, pa onda sve ispočetka). To je najsigurniji i najlakši način da se vene očuvaju.

 

NJEGA VENA

Kako bi se utvrdilo da je vena puna krvi, što olakšava injektiranje, potrebno je stiskati i opuštati pesnicu. Potom pažljivo trljati ili lupkati kožu iznad vene (ali samo prije nego je koža dezinfikovana alkoholom). Nakon toga potopiti ruku u toplu vodu i stegnuti nadlakticu drugom rukom. Koristiti podvezicu (od gume, kaiš, pertle i sl.). Kako bi se moglo mijenjati mjesto uboda, važno je naučiti injektirati u razne djelove tijela i to objema rukama. Sačuvati mjesta u koja se može lako i brzo ubosti za situacije kada nema puno vremena za to. Tablete vitamina C mogu pomoći venama da se brže zacijele.

 

BEZBJEDNO ODLAGANJE KORIŠĆENOG MATERIJALA ZA INJEKTIRANJE

Korišćeni pribor je najbolje odnijeti u neki od Drop in centara CAZAS-a ili pozvati nekog od terenskih radnika da isti preuzme i bezbjedno odloži i uništi na odgovarajući način. Ukoliko u blizini ne postoji centar ili je nemoguće kontaktirati terenskog radnika, onda upotrijebljeni pribor treba dobro spakovati, na način koji će onemogućiti da se neko drugi slučajno ubode i baciti u đubre.
Za ličnu ali i bezbjednost drugih naročito je značajno da svaki korisnik pravilno čuva i odlaže pribor za injektiranje! Program razmjene igala i špriceva u CAZASu za svaku korišćenu iglu i špric koji se dostavi ili preuzme, daje korisniku sterilan materijal za injektiranje.
Bacanje pribora na neko zabačeno mjesto, u park, javni toalet, na igralište ili neko drugo mjesto gdje je neko slučajno može da se ubode, ugrožava zdravlje drugih, a uživaocima droga se pripisuju lose osobine.

Više informacija o programu smanjenja štete, razmjene igala i špriceva, radu drop in centra, kontaktima terenskih radnika kao i servisima podrške, dostupno je kod osoblja drop in centra kao i putem AIDS info telefona 067 602 345