Smjernice za sprovođenje testiranja na HIV kod odraslih osoba zdravstvenim ustanovama

Od 1,2 miliona ljudi koji žive sa HIV-om u Evropi, bar jedna od četri osobe nije svjesna svog HIV staqtusa, što utiče na dalje širenje virusa. U zapadnoj Evropi 45-50% novodiagnostikovanih HIV pozitivnih osoba kasno sazna dijagnozu i kasno započinje sa liječenjem (sa brojem CD4 + limfocita<350µL).

Kasna dijagnoza povezana je sa povećanjem morbiliteta i mortaliteta, slabijim odgovorom na liječenje, povećanim troškovima zdravstvene zaštite i povećanom stopom prenosa virusa. Dakle postoje mnoge prednosti dijagnostikovanja HIV infekcije u početnoj fazi i zato bi rana dijagnostika trebalo da bude ključna strategija za javno zdravlje. Rana dijagnoza zahtijeva inovativne pristupe za poboljšano testiranje osoba koje se nalaze u riziku za HIV infekciju, a koje se kasno prijavljuju na liječenje.

Ove se smjernice fokusiraju na pojedince koji posjećuju zdravstvene ustanove, uključujući i specijalističke službe u kojima testiranje na HIV možda nije dio standardne medicinske njege. Ovaj predloženi novi pristup, testiranje na HIV prema indikativnim stanjima, treba da bude dodatni element opšte sveobuhvatne strategije za testiranje na HIV. Ove smjernice su pripremili stručnjaci iz širokog spektra evropskih društava kliničkih specijalista uz značajan doprinos Regionalne kancelarije SZO za Evropu i Evropskog Centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Smjernice su namijenjene zdravstvenom osoblju odgovarajućih specijalizacija kao i zdravstvenim radnicima koji su odgovorni za nadgledanje programa testiranja na HIV. Smjernice se jednim dijelom zasnivaju na metodologiji razvijenoj u HIDES studiji ( Ispitivanje bolesti indikatora HIV infekcije širom Evrope) koje je dokumentovala indikatorska stanja sa prevalencom neetektovanog HIV-a većom od 0,1%. Skorašnja ispitivanja pokazuju izvodljivost i prihvatljivost uvođenja testiranja na HIV prema stanjima indikativnim za HIV kao dio rutinske njege, ali takođe preispituju izazove sprovođenja testiranja, koje su predmet smjernica.

Ciljevi smjernica su:
• Podsticanje i podrška uključivanja testiranja na HIV prema stanjima indikativnim za HIV u nacionalne strategije tstiranja na HIV uzimajući u obzir lokalnu prevalenciju HIV-a, aktuelne programe testiranja i lokalne zdravstvene ustanove;
• Preporuka pristupa i praktičnih alata za edukacioju i usavršavanje zdravstvenih radnika u preovladavanju prepreka za preporučivanje testa na HIV

Indikacije za testiranje na HIV se mogu podijeliti u tri kategorije:
1. AIDS definišuća stanja kod osoba koje žive sa HIV-om (PLHI);
2. Stanja kod kojih je prevalencija nedijagnostikovane HIV infekcije > 0,1%;
3. Stanja u kojima nepoznata infekcija HIV-om može imati značajne štetne posljedice za kliničko liječenje pojedinca.

Preporuke:
• Svakome ko ima potencijalne AIDS indikatorske bolesti (ili AIDS definišuća stanja), a nije mu utvrđeno da ima HIV infekciju treba čvrsto preporučiti testiranje na HIV
• Svakoj osobi koja ima stanje sa prevlacencijom nedijagnostikovanog HIV-a > 0,1%, ali se čekaju dodatni dokazi, preporučuje se ponuditi testiranje.
• Za stanja u kojima neprepoznavanje HIV-om može imati značajne štetne posljedice na kliničko liječenje pojedinca, treba ponuditi testiranje ako bi se izbjegla dodatna supresija imunog sistema sa potencijalno ozbiljnim štetnim ishodom za pojedinaca i kako bi se povećala moguća reakcija na liječenje indikativnog stanja (bez obzira na to je li procijena prevalencija manja od 0,1%)

AIDS definišuća stanja

Snažne preporuke za testiranje

Maligne neoplazme:
• Rak grlića materice
• Non-Hodgkin limfom
• Kapošijev sarkom

Bakterijske infekcije:
• Mycobacterium Tuberculosis, plućna ili vanplućna
• Mycobacterium avium complex (MAC) ili Mycobacterium kansasil, diseminova ili vanplućna
• Mycobacterium, drugi sojevi ili neindetifikovani sojevi, diseminova ili vanplućna
• Upala pluća ( 2 ili više epizoda u 12 mjeseci=
• Salmonella septicaemia, povratna

Virusne infekcije:
• Cytomegalovirus retinitis
• Cytomegalovirus, ostalo (osim jetre, slezine i žlijezdi)
• Herpes simplex, ulcer(i) > I mjesec/bronchitis/pneumonitis
• Progresivna multifokalna leukoencefalopatija

Parazitarne infekcije:
• Cerebralna taxoplasmosa
• Kriptosporidiozni proliv, > 1 mjeseca
• Isosporijazija, > 1 mjeseca
• Atipična diseminovana laišmanijaza
• Reaktivacija američke tripanosmijaze (meningoencefalitis ili miokardis)

Gljvične infekcije:
• Upala pluća koju uzrokuje Pneumocystis jiroveci (PJP)
Ranije (PCP) Pneumocystis carinii pneumonia
• Kandidijaza ezfagusa
• Kandidijaza bronha/traheje i pluća
• Kriptokokza vanplućna
• Histoplazmoza, diseminovana, vanplućna
• Koksidiodomikoza, disminovana, vanplućna
• Penicilioza, disminovana

Stanja u kojima neprepoznavanje infekcije HIV-om može imati značajne štetne posljedice na kliničko liječenje pojedinca
Ponuditi tesitranje:
• Stanja koja zahtijevju agresivnu imunosupresivnu terapiju:
• Rak
• Transplatacija
• Autoimuna bolesst liječena imunosupresivnom terapijom
• Primarna ekspanzivna lezija mozga
• Idiopatsska/trombotična trombocitopenijska purpura

Stanja povezana sa prevalencijom nedijagnostikovanog HIV-a >0,1

Snažne preporuke za tesitranje

• Seksualno prenosive infekcije
• Maligni limfom
• Rak anusa/displazija
• Cervikalna displazija
• Herpes zoster
• Hepatitis B ili C ( akutni i hronični)
• Bolesti nalik mononukleozi
• Upala pluća stečena van bolnice
• Neobjašnjiva leukopenija/trombocitopenija u trajanju 4 nedelje
• Seboroični dermatitis/osip
• Invazivna pneumokokna bolest
• Neobjašnjiva temperatura
• Visceralna laišmanijaza
• Trudnoća (komplikacije za nerođeno dijete)

Ostala stanja za koje se smatra da vjerovatno imaju prevalenciju nedijagnostikovanog HIV-a >0,1%

Ponuditi testiranje
• Primarni rak pluća
• Limfocitni meningitis
• Oralna vlasasta leukoplakija
• Teška atipična psorijaza
• Gullain-Barre sindrom
• Mononeuritis
• Subkortikalna demencija
• Bolesti slične multiploj sklerozi
• Periferna neuropatija
• Neobjašnjiv gubitak težine
• Neobjašnjiva oralna kandidijaza
• Neobjašnjiva hronična dijareja
• Neobjašnjivo hronično oštećenje bubrega
• Hepatitis A
• Kandidijaza

*Na osnovu klasifikacijskih sistema CDC-a i SZO
Stručna recenzija prevoda
Dr Brankica Dupanović, dr Snežana Dragaš Lazović spec. infektivnih bolesti, dr Alma Čičić, spec. Epidemilog
Cijeli dokument sa smjernicama dosupan je na engleskom jeziku: www.hiveurope.eu