Brinemo li o reproduktivnom zdravlju u doba korone?

Najčešća pitanja i odgovoru u vezi sa očuvanjem reproduktivnog i seksualnog zdravlja u dobar korone

Pandemija COVID-a 19 proizvodi i nastaviće da proizvodi velik uticaj na živote ljudi širom svijeta, kako na zdravstveni i socijalni ststem, tako i na nacionalnu ekonomiju. Ovaj globali izazov značajno utiče i na pristup informacijama i uslugama kontracepcije i planiranja porodice, i generalno na seksualno i reproduktivno zdravlje.

Važno je da i u okolnostima epidemije kao i izmijenjenog režima u pristupu zdravstvenoj zaštiti i servisima podrške, svaki pojedinac bude odgovaran u odnosu na planiranje porodice, očuvanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Mnogo je pitanja koja se postavljaju stručnjacima u odnosu na očuvanje reproduktivnog i seksualnog zdravlja i planiranja porodice. U nastavku smo pripremili najčešća pitanja i odgovore u vezi sa upotrebom kontracepcije i planiranja porodice u periodu globalne prijetnje po zdravlje.

Da li je sigurno koristiti kontracepciju tokom pandemije COVID-a 19?

Da. Sve savremene metode kontracepcije su sigurne za upotrebu i tokom pandemije COVID-a 19. Ukoliko ste se porodili u poslednjih šest mjeseci ili imate zdravstveno stanje kao što je dijabetes, visok krvni pritisak ili rak dojke, ili ukoliko ste pušač, konsultujte se sa svojim izabranim ginekologom koji će vam osigurati da koristite metod kontracepcije koji je za vas najpogodniji. Za pristup receptima za kontracepciju, zakazivanje pregleda ili konsultacije posjetite platforme ww.ezdravlje.me kao i kontakt telefone ka ambulanti izabranog ginekologa ili ljekara opšte prakse.

Ne želim da ostanem trudna tokom pandemije COVID-a 19. Šta mogu da učinim?

Ako ne želite da zatrudnite, trebalo bi da započnete ili da nastavite da koristite svoju kontracepcijsku metodu po izboru. Ukoliko zbog trenutne situacije ne možete dobiti recept od svog izabranog doktora za sredstva kontracepcije, možete se odlučiti za metodu koja je dostupna bez recepta, poput kondoma. Više informacija o metodama kontracepcije, njihovoj efikasnosti i primjeni možete pronaći na http://zdravlje.co.me/kutak-zdravlja/rijec-vise-o-kontracepciji

Ne mogu da dobijem sredstvo kontracepcije koje želim. Šta mi savjetujete?

Ukoliko ne možete da dobijete kontraceptivno sredstvo koje želite zato što ono zahtjeva recept ili zato što vam je može dati samo zdravstveni radnik, razmislite o korišćenju kondoma, metoda zasnovanih na plodnosti ili drugog sredstva kontracepcije koje je dostupno. Više informacija o metodama kontracepcije, njihovoj efikasnosti i primjeni možete pronaći na http://zdravlje.co.me/kutak-zdravlja/rijec-vise-o-kontracepciji

Koristite portal www.ezdravlje.meda pristupite izdavanju recepata elektronski bez odlaska u Dom zdravlja.

Koje je najbolje sredstvo kontracepcije za upotrebu tokom pandemije COVID-a 19?

Sve savremene metode kontracepcije pomažu u sprječavanju trudnoće. Možete odabrati bilo koju metodu za kontracepciju koja je za vas i vašeg partnera/ku prihvatljiva i najsigurnija. Najbolja metoda kontracepcije je ona koja dobro djeluje na vas. Postoji veliki izbor savremenih metoda kontracepcije. Više informacija možete naći na Više informacija o metodama kontracepcije, njihovoj efikasnosti i primjeni možete pronaći na http://zdravlje.co.me/kutak-zdravlja/rijec-vise-o-kontracepciji.

Kondomi, kada se koriste pravilno i dosljedno, jedino su sredstvo kontracepcije koje pomaže ujedno u sprječavanju neplanirane trudnoće i štite od seksualno prenosivih infekcija, uključujući HIV. Mogu se kombinovati zajedno sa drugim sredstvima kontracepcije.

Tablete za hitnu kontracepciju imaju uspješnost do 95% ako se uzimaju u roku od 5 dana nakon seksualnog odnosa i mogu se uzeti bez recepta.

Želim da promijenim sredstvo za kontracepciju koje koristim. Da li je to moguće?

Da. U trenutnoj situaciji može biti teško pristupiti svim sredstvima kontracepcije koja su obično dostupna prije svega zbog ograničenog kretanja, nedostataka ponude, ali i zbog povećanog pritiska na zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove. Potražite savjet i dodatne informacije kod svog izabranog ginekologa i razmislite o metodama koje nemaju medicinska ograničenja poput mini tableta, kondoma i sl.

Zašto je pružanje informacija o kontracepciji i planiranju porodice naročito važno tokom pandemije COVID-a 19?

Informacije o kontracepciji i planiranju porodice su važne u svakom trenutku podjednako. Seksualna aktivnost ne prestaje sa pandemijom COVID-a 19, stoga je ključno osigurati da ljudi imaju pristup uslugama i informacijama kako bi počeli ili nastavili sa upotrebom kontracepcije. Kontracepcija, kroz prevenciju neplanirane trudnoće, štiti žene od negativnih zdravstvenih poslijedica neplanirane trudnoće, što im može spasiti život. Kontracepcija takođe smanjuje potrebu za abortusom, što znači da su žene manje izložene zdravstvenim rizicima. Sem toga, sprječavanjem negativnih posljedica po zdravlje koje su povezane sa neplaniranom trudnoćom, rizičnim abortusom i seksualno prenosivim infekcijama (uključujući HIV), kontracepcija može pomoći u ublažavanju dodatnog pritiska na već opterećeni zdravstveni sistem koji je pogođen epidemijom COVID-a 19.

Šta mogu da urade donosioci odluka kako bi osigurali dostupnost uslugama i informacijama u vezi sa kontracepcijom i planiranjem porodice?

Potrebno je planirati i razvijati inovativne strategije kako bi se osiguralo da što više ljudi može da pristupi sredstvima za bezbjednu kontracepciju i informacijama o istima tokom ovog perioda. Upotreba digitalnih tehnologija za edukaciju i savjetovanje je odličan način pružanja podrške kada je u pitanju donošenje odluke o metodi kontracepcije koja će se koristiti, kao i o načinu na koji se može doći do kontraceptiva.

Kako bi se smanjio pritisak na zdravstvene ustanove, potrebno je proširiti dostupnost informacija o metodama kontracepcije i kroz mjesta koja nisu nužno domovi zdravlja i ambulante, kao što su na primjer apoteke. Takođe, poželjno bi bilo smanjiti ograničenja u broju izdatih hormonskih kontraceptiva na recept.

Kada je riječ o zdravstvenim radnicima, važno je omogućiti im mehanizme da pružaju informacije i usluge u skladu sa nacionalnim smjernicama u najvećoj mogućoj mjeri.

Pristup portalu eZdravlje

Portal eZdravlje omogućava korišćenje i pruža informacije o elektronskim servisima u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Pristup portalu je moguć putem web adrese (www.ezdravlje.me) ili odgovarajuće mobilne aplikacije (www.eZdravlje.me). Prijava se obavlja ukucavanjem broja zdravstvene knjižice (desetocifreni broj koji je upisan na prvoj strani zdravstvene knjižice) i PIN koda. PIN kodkorisnici mogu dobiti ukucavanjem matičnog broja, broja zdravstvene knjižice i telefona na koji će PIN biti poslat.

Mobilnu aplikaciju za Android OS možete preuzeti preko Google Play Store-a. Mobilnu aplikaciju za IOS možete preuzeti preko iTunes App Store-a.

eZakazivanje je servis za online zakazivanje posjeta kod izabranih doktora u domovima zdravlja (izabrani doktor za odrasle, izabrani doktor za žene i izabrani doktor za djecu). eZakazivanje omogućava online zakazivanje posjete, kao i provjeru, otkazivanje ili promjenu zakazanih termina. Na ovaj način se mogu zakazati sve vrste posjeta, osim preventivnih pregleda (savjetovališta za djecu i redovnih imunizacija) i kućnih posjeta izabranih doktora. Provjerite na portalu način na koji možete pristupiti konsultacijama, pregledu ili preuzimanju recepata iz domena reproduktivnog zdravlja.

eRecept je elektronski servis koji omogućava pacijentima uvid u propisane i realizovane recepte, putem interneta uz korišćenje naprednih tehnologija i uređaja (PC, SmartPhone, Tablet uređaji i slično). Pacijenti na svom nalogu u svakom trenutku mogu dobiti informacije o receptima koji su propisani i aktivni, kao i o receptima koji su realizovani u poslednjih 6 mjeseci sa informacijom gdje i kada su realizovani. Takođe, mogu tražiti izdavanje recepata za redovnu terapiju elektronski, bez posjete ljekaru.

eNalaz je elektronski servis koji omogućava pacijentima uvid u rezultate biohemijskih laboratorijskih analiza putem interneta, uz upotrebu odgovarajućih aplikacija i uređaja novije generacije. Servis je razvijen za potrebe osiguranika, sa ciljem da informacije o pruženim uslugama (analizama) i rezultatima laboratorijskih nalaza budu dostupne pacijentima u najkraćem mogućem roku. Na ovaj način pacijenti mogu hronološki pratiti i pretraživati rezultate biohemijskih analiza koje su realizovali u domu zdravlja.

eApoteka je elektronski servis namijenjen građanima (pacijentima), razvijen u cilju pružanja informacija o dostupnosti lijekova u svim apotekama na teritoriji Crne Gore, koje sa Fondom za zdravstveno osiguranje imaju zaključene ugovore o snabdijevaju osiguranih lica ljekovima. Putem portala i mobilnih aplikacija osiguranici dobijaju preciznu informaciju u kojim apotekama mogu preuzeti propisanu terapiju.

eOsiguranje je elektronski servis koji omogućava građanima (osiguranicima) uvid u status njihovog zdravstvenog osiguranja, kao osnov za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, a na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje. Pored ovoga građanima (osiguranicima) su na raspolaganju i informacije o njihovom Obvezniku uplate doprinosa.

eNaručivanje je elektronski servis namijenjen osiguranicima Fonda, koji su registrovani kod izabranih doktora u domovima zdravlja. Ovaj servis omogućava usluge elektronskog naručivanja:

– elektronskih recepata (terapije) za hronične bolesnike
– izvještaja za obračun naknade zarade (doznaka) za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja), isključivo za bolovanja koja odobravaju Prvostepene ljekarske komisije Fonda
– bolovanja (produženja otvorenog bolovanja), prema privremenim mjerama i odlukama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv širenja infekcije COVID-19.