Poljska vladajuća stranka koristi trenutnu zdravstvenu krizu kako bi ugrozila bezbjednost žena i mladih

Usred pandemije Covid-19, u poljskom parlamentu će 15. i 16. aprila 2020. godine biti izglasani zakoni o zabrani abortusa i ugrožavanju mladih kriminaliziranjem seksualnog obrazovanja.

Vladajuća stranka koristi ogromne poteškoće sa kojima se suočava poljski narod, kako bi nastavila nemilosrdan niz napada na bezbjednost i dobrobit žena i mladih. Ljudi su bolesni, nasilje u porodici raste, milion radnih mjesta je izgubljeno, a vlada dodatno opterećuje nedostatak socijalne podrške.

Poljski zakon o abortusima jedan je od najrestriktivnijih u Evropi. Abortus je dozvoljen ukoliko bi se tako zaštito život ili zdravlje žena, u situacijama jake fetalne anomalije ili kada je trudnoća posljedica silovanja ili incesta. U Poljskoj se 98 % zakonitih abortusa obavi zbog teških fetalnih anomalija. U period pandemije COVID 19, kada su putovanja ograničena, a bolnice preplavljene hitnim slučajevima, veliki broj medicinskog osoblja uskraćuju njegu na osnovu ličnih uverenja, čime se mogućnosti žena drastično smanjuju.

Ovaj predlog zakona rezultirao bi potpunom zabranom abortusa u praksi, primoravši na taj način žene i porodice da u slučaju fatalne abnormalnosti fetusa, protiv svoje volje, u vrijeme ekonomske nestabilnosti I bez socijalne podrške države, održe trudnoću. Ovim se pokazuje koliko poljska vladajuća klasa cijeni život i dostojanstvo žena. Ovaj nacrt zakona bi takođe ograničio šta doktori mogu da kažu svojim pacijentima o stanju fetusa, kršeći tako pravo pacijenta na informisanje. Promjena predložena ovim nacrtom zakona bi bila trajna i tako ugrozila zdravlje i život žena.

„Znamo da kada žene i djevojčice ne mogu da pristupe njezi nakon abortusa, one će u svom očaju uzeti stvari u svoje ruke, a to često donosi tragične posljedice. Nasilje u porodici naglo raste, a porodice su rastegnute do krajnjih granica svoje izdržljivosti. Sada je trenutak kada nam je najviše potrebno da osiguramo pružanje njege koja je potrebna našem društvu“, izjavila je Karolin Hikson, regionalna direktorka IPPF EN-a.

Drugi zakon bi rezultirao potpunom zabranom nastave o odnosima i seksualnom obrazovanju, dijeljenju provjerenih I relevantnih informacija na internetu, kao i zabranjivanju doktorima da pružaju kontracepcijsku njegu mlađima od 18 godina. Oni koji rade na zaštiti mladih pružajući im informacije o zdravim odnosima, intimnom životu i spriječavanju nasilja mogu se, prema ovom nacrtu zakona, suočiti sa trogodišnjom zatvorskom kaznom. Jedini izvor informacija mladima bi mogla biti pornografija i religiozne doktrine.

UNESCO smjernice naglašavaju da edukacija koje se bavi ravnopravnošću muškaraca i žena sa okusiranjem na saglasnost, može smanjiti intimno partnersko nasilje. Zašto ovo nije prioritet kada je nasilje nad ženama na endemskom nivou, a znamo da se čak pogoršava tokom izolacije?

„Budući da se javni protesti ne mogu održati zbog mjera preduzetih u borbi protiv pandemije, žene su utihnule. Donosioci zakona bi trebali da znaju da bi se širom zemlje organizovali protesti protiv borbe protiv ovih drakonskih zakona. Dosta je “, rekla je Irene Donadio, viši savetnik IPPF EN-a.

Iz IPPF-a pozivaju poslanike poljskog parlamenta da poslušaju žene i porodice širom Poljske, da obezbijede žensku zaštitu i zdravlje mladih i da odbace regresivne predloge zakona. Prioritet vlade mora biti zdravlje i dobrobiti ljudi, demokratija i vladavina zakona.

Iskorištavanje zdravstvene krize za napad na zdravstvenu zaštitu žene je bezobzirno i surovo, poručuju iz IPPF.-a.

Izvor: IPPF EN