INFORMIŠI SE O SERVISIMA PODRŠKE

Pristup servisima podrške je sada važniji nego ikada. U nastavku dijelimo više informacija o radu servisa podrške

 

CAZAS: Drop in centar za osobe koje su pogođene upotrebom psihoaktivnih supstanci

Drop in centar je mjesto namjenjeno osobama pogođenim zloupotrebama droga u kome im je omogućeno da koriste usluge koje za cilj imaju pomoć i podršku korisnicima. Zbog mjera koje je uvela Vlada Crne Gore, a koje imaju za cilj suzbijanja i sprečavanje prenošenja korona virusa, modifikovano je pružanje usluga u centrima. Radno vrijeme drop in centara u Podgorici i Baru je u skladu sa Vladinim mjerama skraćeno na period od 16 do 18h, dok je rad na terenu ostao napromijenjen, uz obavezno pridržavanje mjera zaštite i očuvanja zdravlja. Zbog zaštite zdravlja zaposlenih, pružanje usluga održavanja higijene je trenutno obustavljeno, dok se savjetovanje sa psihologom, socijalnim radnikom ili ljekarom obavlja isključivo putem telefona ili putem naloga na društvenim mrežama na @smanjenje_stete_cazas. Distribucija lanč paketa korisnicima se obavlja bez promjena, dok se razmjena i distribucija pribora za injektiranje obavlja u većim količinama kako bi se smanjio broj socijalnih kontakata. Sve usluge Drop in centra kao i terenskog rada su BESPLATNE a njihovo korišćenje ANONIMNO I POVJERLJIVO.

Kontakt telefon: +382 67 600 988; +382 67 602 345

Adresa: Petra Prlje 39, Podgorica; Stara raskrsnica bb, Bar

E-mail: dropinpg@cazas.org, dropinbr@cazas.org

 

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica

Nasilje je problem koji se tiče svih nas. Pozivom na brojeve telefona SOS Podgorica anonimno, povjerljivo, 24h/7 možete potražiti pomoć i podršku, kao i ukoliko ste u saznanju da se u Vašoj blizini dešava nasilje. Korisnicima se pruža savjetodavna usluga putem brojeva telefona: 020/232-254 i 067/805-297ž

 

Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici

Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici – 080 111-111, je stalno dostupan telefonski servis koji je besplatan i anoniman. Žrtve nasilja mogu računati na besplatnu psihološku i pravu pomoć.

Servis osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz sljedeće segmente: emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove, institucije i psihološko savjetovanje.

 

Klinički centar Crne Gore – psihološka podrška

Klinički centar Crne Gore (KCCG) je u saradnji sa kompanijom Crnogorski Telekom otvorio liniju za psihološku podršku 1555, kako bi građanima obezbijedili adekvatnu podršku u pogledu mentalnog zdravlja tokom trajanja pandemije novog virusa korona. Psihološka podrška će se pružati svakog dana od 10 do 19 sati, a pozivi na broj 1555 su besplatni. Građanima je na raspolaganju više od 20 stručnjaka Kliničkog centra Crne Gore, koji su obučeni za savjetovanje putem telefona u kriznim situacijama, sa posebnim osvrtom na porodice sa djecom i ranjive kategorije stanovništva.

 

Dom zdravlja

Raspored rada zdravstvenih objekata Doma zdravlja Podgorica, u skladu sa odlukama Nacionalnog koordinacinog tijela za zarazne bolesti i Kriznog medicinskog štaba:

  1. ZO Tološi –07:00-21:00h – pregledi odraslih pacijenata, sumnjivih na infekciju korona virusom COVID-19
  2. ZO Zlatica – 07:00-21h – pregledi djece starosti do 18 godina, sumnjivih na infekciju korona virusom COVID-19
  3. ZO Blok V – 07:00-21:00h – pregledi opšte populacije
  4. ZO Stari Aerodrom – 07:00-21:00h – pregledi opšte populacije
  5. ZO Nova Varoš – 07:00-21:00h – pregledi opšte populacije
  6. ZO Stara Varoš – 07:00-21:00h – pregledi opšte populacije
  7. ZO Konik – 07:00-21:00h – pregledi opšte populacije
  8. ZO Golubovci – 07:00-21:00h – pregledi opšte populacije
  9. ZO Tuzi – 07:00-21:00h- pregledi opšte populacije
  10. ZO Donja Gorica – 07:00- 21:00h – pregledi opšte populacije

Dom zdravlja Podgorica je sa ciljem smanjenja stope anksioznosti i depresije u uslovima socijalne izolacije izazvane epidemijom korona virusa COVID-19, otvorio telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške svim građanima Glavnog grada.

Kontakt telefoni za psiho-socijalnu pomoć su: 020/ 481-929 i 067/074 – 135

Telefon za pacijente koji su već korisnici usluga Doma zdravlja je 020/481-928.

Putem navedenih brojeva telefona psiholozi, psihijatri i socijalni radnici, razgovaraće sa građanima, davati im savjete, pružati podršku i informacije o načinu prevazilaženja stresa, te doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja u novonastaloj epidemiološkoj situaciji.

Stručnjaci Doma zdravlja Podgorica na raspolaganju su građanima svakog dana od 07:00 h do 21:00h.

 

Portal eZdravlje

Portal eZdravlje omogućava korišćenje i pruža informacije o elektronskim servisima u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Pristup portalu je moguć putem web adrese (www.ezdravlje.me) ili odgovarajuće mobilne aplikacije (eZdravlje.me). Prijava se obavlja ukucavanjem broja zdravstvene knjižice (desetocifreni broj koji je upisan na prvoj strani zdravstvene knjižice) i PIN koda. PIN kodkorisnici mogu dobiti ukucavanjem matičnog broja, broja zdravstvene knjižice i telefona na koji će PIN biti poslat.

Mobilnu aplikaciju za Android OS možete preuzeti preko Google Play Store-a.

Mobilnu aplikaciju za IOS možete preuzeti preko iTunes App Store-a.

eZakazivanje

eZakazivanje je servis za online zakazivanje posjeta kod izabranih doktora u domovima zdravlja (izabrani doktor za odrasle, izabrani doktor za žene i izabrani doktor za djecu). eZakazivanje omogućava online zakazivanje posjete, kao i provjeru, otkazivanje ili promjenu zakazanih termina.

Na ovaj način se mogu zakazati sve vrste posjeta, osim preventivnih pregleda (savjetovališta za djecu i redovnih imunizacija) i kućnih posjeta izabranih doktora.

eRecept

eRecept je elektronski servis koji omogućava pacijentima uvid u propisane i realizovane recepte, putem interneta uz korišćenje naprednih tehnologija i uređaja (PC, SmartPhone, Tablet uređaji i slično).

Pacijenti na svom nalogu u svakom trenutku mogu dobiti informacije o receptima koji su propisani i aktivni, kao i o receptima koji su realizovani u poslednjih 6 mjeseci sa informacijom gdje i kada su realizovani.

eNalaz

eNalaz je elektronski servis koji omogućava pacijentima uvid u rezultate biohemijskih laboratorijskih analiza putem interneta, uz upotrebu odgovarajućih aplikacija i uređaja novije generacije. Servis je razvijen za potrebe osiguranika, sa ciljem da informacije o pruženim uslugama (analizama) i rezultatima laboratorijskih nalaza budu dostupne pacijentima u najkraćem mogućem roku. Na ovaj način pacijenti mogu hronološki pratiti i pretraživati rezultate biohemijskih analiza koje su realizovali u domu zdravlja.

eApoteka

eApoteka je elektronski servis namijenjen građanima (pacijentima), razvijen u cilju pružanja informacija o dostupnosti lijekova u svim apotekama na teritoriji Crne Gore, koje sa Fondom za zdravstveno osiguranje imaju zaključene ugovore o snabdijevaju osiguranih lica ljekovima.

Putem portala i mobilnih aplikacija osiguranici dobijaju preciznu informaciju u kojim apotekama mogu preuzeti propisanu terapiju.

eOsiguranje

eOsiguranje je elektronski servis koji omogućava građanima (osiguranicima) uvid u status njihovog zdravstvenog osiguranja, kao osnov za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, a na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje.

Pored ovoga građanima (osiguranicima) su na raspolaganju i informacije o njihovom Obvezniku uplate doprinosa.

eNaručivanje

eNaručivanje je elektronski servis namijenjen osiguranicima Fonda, koji su registrovani kod izabranih doktora u domovima zdravlja. Ovaj servis omogućava usluge elektronskog naručivanja:

– elektronskih recepata (terapije) za hronične bolesnike (spisak dijagnoza za hronične bolesti možete pogledati ovdje),

– izvještaja za obračun naknade zarade (doznaka) za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja), isključivo za bolovanja koja odobravaju Prvostepene ljekarske komisije Fonda,

– potvrda koje izdaju izabrani doktori (trenutno 2 vrste potvrda koje izdaje izabrani doktor za djecu: Opravdanje izostanka iz vrtića i Dokazivanje sposobnosti za nastavu fizičkog vaspitanja).

– bolovanja (produženja otvorenog bolovanja), prema privremenim mjerama i odlukama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv širenja infekcije COVID-19.

 

CAZAS: Savjetovalište za pacijente

Ukoliko imate problem u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu kao i na druga prava pacijenata, možete se obratiti našem timu putem maila office@cazas.org kao i putem telefona 067602345. Savjetovalište je dostupno radnim danima od 9 do 15 časova.