Djeca iz autističnog spektra i lica u kolicima mogu da izlaze i kad je zabranjeno

Najnovijom naredbom obavezuju se inspekcijski organ, koji vrše nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje prevoz u drumskom saobraćaju, da pojačaju intenzitet kontrola nelegalnog prevoza u odnosu na javni prevoz putnika i tereta, kao i prevoz za sopstvene potrebe

Nacionalno tijelo za zarazne bolesti usvojilo je juče nekoliko novih privremenih mjera protiv širenja novog koronavirusa. Prema tekstu koji je juče objavljen u Službenom listu, djeca sa poremećajima iz autističnog spektra i lica koja koriste invalidska kolica moći će da i u vrijeme zabrane kretanje borave na javnim površinama, najviše sat vremena dnevno.

“Za vrijeme trajanja zabrane izlaska iz objekata stanovanja, ponedjeljkom do petka u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, a subotom i nedjeljom od 13 do 5 časova narednog dana, na javnoj površini mogu da borave djeca sa poremecajima iz autističnog spektra i lica koja koriste invalidska kolica, u pratnji jednog lica, najviše 60 minuta dnevno”, piše u naredbi NKT od 7. aprila.

Istom naredbom produžava se rok važenja izvještaja o ocjeni zdravstvenog stanja, odnosno sposobnosti zaposlenih na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, odnosno sa povećanim rizikom. Ti izvještaji važiće do 30. juna.

Do istog datuma produžava se i važenje za licence, izvode licenci i druga dokumenta za javni prevoz putnika i tereta u međunarodnom, unutrašnjem i unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju.

Najnovijom naredbom obavezuju se inspekcijski organ, koji vrše nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje prevoz u drumskom saobraćaju, da pojačaju intenzitet kontrola nelegalnog prevoza u odnosu na javni prevoz putnika i tereta, kao i prevoz za sopstvene potrebe.

Izvor: Portal Vijesti