CAZAS: Društvo sada ranjivije nego ikada za povećanu konzumaciju alkohola

Prema podacima SZO, tri miliona smrti godišnje uzrokovano je štetnom upotrebom alkohola

O štetnoj upotrebi alkohola se u Crnoj Gori ne govori dovoljno a osim što je kulturološki prihvaćen kao sastavni dio svakog druženja, ručka ili čak jutarnje kafe, on u ovim situacijama predstavlja dodatan izazov za cjelokupnu porodicu. Porodice su ranjivije nego ikada a mentalno zdravlje djece, mladih i odraslih je ugroženo. Sve ovo su ozbiljni rizični faktori za povećanu štetnu konzumaciju alkohola, zbog čega je neophodno govoriti o ovome više nego ikada.

Politike usmjerene na sprječavanje štetne upotrebe alkohola i zaštitu djece i mladih od istog, ne sprovode se adekvatno i neophodno je unaprijediti mjere i aktivnosti upravo u specifičnim situacijama kao što je ova u kojoj se trenutno nalazimo. Istraživanja, nacionalna i međunarodna, ukazuju na to da mladi u CG veoma rano počnu sa konzumacijom alkohola – već sa 13 godina i najčešće prvi put alkohol probaju u krugu porodice. Na drugoj strani, značajan je onaj procenat djece i mladih koji alkohol konzumiraju često i to sa namjerom da se napiju.

Porodice, djeca, mladi i odrasli su uplašeni, anksiozni i pod stresom jer vlada neizvjesnost, cjelokupan sistem i navike su promijenjene, učenje se odvija na drugačiji način. Takođe, nemamo socijalne kontakte na isti način kao i ranije, kod nekih je došlo do gubitka posla ili neizvjesnosti za opstanak istog i slično. Sve ovo su ozbiljni rizični faktori za povećanu štetnu konzumaciju alkohola. Važno je prepoznati ranjivost našeg društva u ovom trenutku i spriječiti određena ponašanja koja mogu dovesti do ozbiljnih stanja po pojedinca, porodicu i društvo.

Djeca i mladi sada provode cijeli dan kod kuće, sa svojim roditeljima i porodicom, i važno je voditi računa o obrascima ponašanja u ovim okolnostima. Ne smijemo slati djeci i mladima poruku da je u redu popiti rakiju uz jutarnju kafu, pivo uz ručak i vino uz večeru. To nije u redu!

Konzumacija alkohola može dovesti do stvaranja zavisnosti ali još češće do neželjenih ponašanja – nasilja, govora mržnje ili nemogućnosti da osoba u ovim uslovima prati svoje svakodnevne obaveze. Već smo imali priliku da čujemo u javnosti da je povećan broj prijava porodičnog nasilja što je već jedan od indikatora da alkohol jeste problem u porodici još više u ovim okolnostima. Na društvenim mrežama, među mladima, trenutno su aktuelni takozvani „izazovi“ u kojem se osoba poziva da pije alkohol i time izazove svoje prijatelje da urade isto.

Sve ovo jasno ukazuje da se sada alkohol u velikoj mjeri konzumira upravo kod kuće i da sa otvorenim kafićima ili bez njih predstavlja sastavni dio u druženju prosječnog građanina. To je ono što treba da nas plaši.

Štetna upotreba alkohola je ozbiljna, koliko god da društvo nema takvu percepciju. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 3 miliona smrti godišnje uzrokovano je upotrebom alkohola. Upotreba alkohola je ključni faktor rizika u više od 200 bolesti i stanja. Ono što posebno zabrinjava, je da je među onima uzrasta 20 – 39 godina, na godišnjem nivou oko 13,5% smrti i povreda uzrokovano je upravo štetnom upotrebom alkohola.

Koristimo ovu priliku da podstaknemo sve roditelje, da moraju djeci slati poruke da je alkohol štetan ali ujedno i to pokazati na djelu tako što ga neće konzumirati! Isto tako, mladi treba da znaju da postoji bezbroj načina za zabavu i održavanje socijalnih kontakata bez upotrebe alkohola, čak i u ovim okolnostima, i da je za njihovo zdravlje važno da ih prepoznaju i primijene.

U borbi sa korona virusom, kao društvo, uspjeli smo da podignemo svijest o tome koliko je prevencija važna. Samo izbjegavanje konzumacije alkohola je prevencija zavisnosti i drugih bolesti kao i niza društvenih devijacija. Upotreba alkohola nanosi štetu pojedincu, svima oko njega i društvu u cjelini.

Ostajemo doma, jer preveniramo širenje epidemije novim korona virusom ali ne smijemo dozvoliti, da trenutno ranjivi kao društvo, budemo još više izloženi alkoholu i njegovoj štetnoj upotrebi. Porodice su sada ranjivije nego ikada, i važno je da pošaljemo poruku da postoje mehanizmi za podršku i da odgovor na strah ne smije da bude alkohol već poziv za pomoć.