Dom zdravlja Podgorica otvara telefonske linije za psihosocijalnu pomoć građanima

Dom zdravlja Podgorica, u cilju smanjenja stope anksioznosti i depresije u uslovima socijalne izolacije izazvane epidemijom korona virusa COVID-19, otvara telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške svim građanima Glavnog grada.

Kontakt telefoni za psiho-socijalnu pomoć su: 020/ 481-929 i 067/074 – 135.

Telefon za pacijente koji su već korisnici naših usluga je 020/481-928.

Putem navedenih brojeva telefona psiholozi, psihijatri i socijalni radnici, razgovaraće sa našim građanima, davati im savjete, pružati podršku, kao i adekvatnim informacijama o načinu prevazilaženja stresa doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja u novonastaloj epidemiološkoj situaciji.

 

Stručnjaci Doma zdravlja Podgorica na raspolaganju su građanima svakog daba od 07:00 h do 21:00h.