Preporuke instituta za javno zdravlje Crne Gore za pripremanje hrane

Deset zlatnih pravila za pripremanje bezbjedne hrane

1. ODABRATI BEZBJEDAN POSTUPAK OBRADE

Poslije pranja ruku namirnice detaljno oprati pod mlazom higijenski ispravne tekuće vode. Da bi se spriječio prenos mikroorganizama na hranu sa osobe koja je priprema, osobe koje su bolesne ili imaju rane na rukama, NE smiju pripremati hranu. Prilikom pripreme hrane NE kašljati/kijati blizu hrane, NE dirati nos, usta ili kosu, a ukoliko se to uradi neophodno je DOBRO OPRATI RUKE nakon toga.

2. BRIŽLJIVA I TEMELJNA TERMIČKA OBRADA

Dobro termički obradite hranu (SKUVAJTE, ISPECITE, ISPRŽITE) posebno meso, živinu, plodove mora i jaja. Ne konzumirati “živa” jaja niti proizvode od “živih” jaja koji se naknadno ne obrađuju na toploti. Takođe ne koristiti jaja sa oštećenom ljuskom. Dobro termički obrađeno meso i živina koji su spremni za bezbjedno konzumiranje ne smiju imati crvenkasto- ružičastu boju (ne smiju biti “živi” tj. termički nedovoljno obrađeni).

3. PRIPREMLJENU HRANU ODMAH JESTI

Pošto je hrana glavni put prenosa raznih mikroorganizama, treba odabrati hranu koja je bezbjedno pripremljena tj. dobro termički obrađena i konzumirati je ubrzo poslije pripreme.

4. TERMIČKI OBRAĐENU HRANU BRIŽLJIVO ČUVATI

Ako se odmah nakon termičke pripreme hrana ne servira, onda se mora održavati vrelom (na temperaturi iznad 60°C) sve do momenta serviranja ili se mora čuvati u frižideru (ispod 5°C).

Mikroorganizmi se najlakše razmnožavaju kad imaju povoljne uslove, a to su:

Toplota – najpovoljnija temperatura je 37°C (zato se trovanja najčešće događaju Ijeti)

Vlaga – posebno za rizičnu hranu (meso, jaja, sladoled, mlijeko, majonez, sos i sl.)

Vrijeme – mikroorganizmi moraju imati vremena da se na toploti razvijajn i razmnožavaju.

5. TEMELJNO PODGRIJATI KUVANU HRANU

Podgrijevanje i hlađenje hrane treba da bude brzo sprovedeno na odgovarajućoj temperaturi (kako bi se izbjegla zona ”opasne” temperature od 5 do 60°C na kojoj hrana ne smije duže da stoji).

Ako podgrijavate hranu preostalu od prethodnog obroka, istu morate temeljno i brzo podgrijati, što podrazumijeva da hrana proključa, uz miješanje.

6. SPRIJEČITI KONTAKT SIROVIH NAMIRNICA I TERMIČKI OBRAĐENE HRANE

Treba odvojiti sirovo meso, živinu i plodove mora od druge hrane. Poseban pribor i kuhinjsko posuđe, kao i noževe i daske za rezanje, treba koristiti za pripremanje sirove hrane, a poseban pribor za termički obrađenu hranu (kuvanu, pečenu, prženu). Čuvati hranu u posebnim posudama sa poklopcem da se izbjegne kontakt sirove i već pripremljene (termički obrađene) hrane. U frižideru sirove namirnice čuvajte na najdonjoj pregradi da bi se spriječilo eventualno kapanje po ostaloj hrani.

7. ČESTO PRANJE RUKU

Jedna od najznačajnijih preventivnih mjera za većinu zaraznih bolesti jeste temeljno i često pranje ruku:

prije uzimanja hrane,

tokom pripreme hrane,

nakon upotrebe toaleta,

nakon rukovanja s otpadom,

nakon korišćenja maramica za brisanje nosa,

nakon diranja sirove hrane,

nakon diranja lica, usta, nosa, kose ako pripremate hranu.

Ruke se moraju prati: sapunom i toplom vodom, ne treba ih brisati zajedničkim peškirom.

Ukoliko niste u prilici da ruke operete sapunom i vodom, očistite ih maramicama koje sadrže alkohol – ovo je djelotvorno samo kada ruke nijesu vidljivo zaprljane, na taj način će se ukloniti potencijalno infektivni uzročnici sa kože i spriječiti prenos bolesti.

8. BESPREKORNA ČISTOĆA KUHINJSKOG PRIBORA

Sve radne površine u kuhinji moraju da budu dobro oprane i čiste prije upotrebe. Važno je čistiti i prati prostorije u kojima se čuva i priprema hrana. Važno je pravilno odlaganje otpadaka u vreće i kante za smeće. Otpaci se ne smiju skupljati u blizini hrane. Prljavi i čisti dio kuhinje moraju biti odvojeni da se ne bi termički obrađena hrana zagadila (izbjeći ukrštenu kontaminaciju).

9. ZAŠTITA HRANE OD PRISTUPA INSEKATA, GLODARA I DRUGIH ŽIVOTINJA

Potrebno je zaštititi kuhinjske površine i hranu od insekata, kućnih ljubimaca i drugih životinja.

Potrebno je i higijensko čišćenje i dezinfekcija prostorija, povremeno dezinsekcija (uništavanje insekata) i deratizacija (uništavanje miševa i ostalih glodara).

10. KORIŠĆENJE HIGIJENSKI ISPRAVNE VODE

Važno je da se u pripremi hrane kao i za pranje životnih namirnica koristi higijenski ispravna voda (voda za piće).