Oboljeli od epilepsje brže do pravovremene dijagnoze i terapije

Upostavljanjem konekcije sa referentnim regionalnim centrima, preko telemedicine, biće omogućeno da pacijenti sa farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti dobiju najsavremeniju medicinsku uslugu u mjestu boravka, a time će se izbjeći troškovi putovanja i smanjiti liste čekanja.

To je ocijenjeno na edukativnom skupu,pod nazivom: “Razmjena znanja, vještina i primjera dobre prakse u okviru projekta INTERREG IPA-CBC HR-BA-ME182 NeurNet- Mreža za zbrinjavanje pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti”, koji je u Tivtu organizovalo Ministarstvo zdravlja, koje je partner u projektu.

Generalna direktorica Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Milica Škiljević, kazala je da projekat ne čini posebnim samo njegov humani cilj, već i činjenica da je okupio eminentne stručnjake iz regiona i da je ojačao sponu koja postoji između referentnih centara i bolnica.

„Projekat je omogućio da se primjenom novih savremenih tehnologija, telemedicine jača regionalna saradnja. Olakšano je da stručnjaci kroz razmjenu znanja i iskustava uspostave trajnu saradnju i značajno unaprijede kvalitet pružanja zdravstvenih usluga“, rekla je Škiljević.

Strateško opredjeljenje države, odnosno Vlade i Ministartsva zdravlja upravo je, kako je kazala, jačanje regionalne saradnje.

„Nabavljena je značajna medicinska oprema, radi se o savremenim EEG uređajima sa pratećim video nazdzorom i računarskom opremom. Kreirana je aplikacija, instaliran je savremeni sistem za video konferenciju. Dakle, ojačali smo kapacitete, unaprijedili sistem komunikacije i dalje je na nama. Vjerujem da će ovaj projekat imati svijetlu budućnost i vjerujem u njegovu održivost“, poručila je Škiljević.

Direktor Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), dr Jevto Eraković, istakao je da je postignut ogroman napredak i da projekat predstavlja vizionarski put na koji način treba sarađivati.

Upostavljanjem konekcije sa referentnim regionalnim centrima, kako je pojasnio, “bićemo u mogućnosti da zajednički rješavamo najkompleksnije pacijente iz oblasti neurologije, kao što su pacijenti sa farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti”.

“Ovakvim načinom konekcije omogućava se drugo stručno mišljenje, eksperstko mišljenje i omogućava se da, ako postoji bilo kakva dilema kod ovako teških pacijenata, uz konsultaciju eminentnih stručnjaka, možemo zajednički da je riješimo. To je veliki benefit za nas i naše pacijente”, istakao je Eraković.

Što se tiče KCCG-a i neurologije, itekako je, kako je dodao, posvećena pažnja razvoju telemedicine.

“U protekloj godini smo, samo u razvoj tog segmenta uložili preko million eura. Napravili smo konekcije sa tri bolnice u okviru Crne Gore i sa mnogim referentnim centrima u Evropi i u svijetu. A najvažnije je da smo povezani sa regionalnim centrima, jer imamo iste ideje, iste probleme, zadatke”, istakao je Eraković.

Načelnik Zavoda za neurologiju Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, prof.dr Silvio Bašić, pojasnio je da ideja vrijedi kao talenat u sportu, pet do deset odsto, a da bi se postigao konačan cilj, kako je dodao, potreban je mukotrpan rad i entuzijazam velikog broja ljudi.

“Jako me veseli što smo nabavili opremu i što smo krenuli raditi. Na taj način ćemo našim bolesnicima, u ovoj regiji, omogućiti da dobiju najsavremeniju medicinsku uslugu i to u svom gradu, svojoj bolnici, svojoj kući, preko telemedicine. Tako će se izbjeći ogromni troškovi putovanja tih bolesnika, smanjiće se liste čekanja i velikom broju bolesnika omogućićemo tu uslugu u isto vrijeme”, objasnio je Bašić.

To će, kako smatra, značajno unaprijediti kvalitet rada u Crnoj Gori, kao i u ostalim zemljama.

“Znamo da veliki broj bolesnika u svim našim zemljama nema mogućnost da ode u referentne centre. Tako da mislim da će veliki broj pacijenata dobiti ono što do sada, nažalost, nisu mogli dobiti”, rekao je Bašić.

On je rekao da je epilepsija bolest ista i u Francuskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori i samo zajedničkim radom se, kako je kazao, može učiniti da pružanje medicinske usluge bude značajno bolje u korist bolesnika.

Dječji neurolog u Institutu za bolesti djece KCCG-a, dr Predrag Ignjatović, kazao je da će, zahvaljujući projektu, pacijenti blagovremeno, mnogo brže dobijati pravovremene informacije o svojoj dijagnizi.

“Blagovremeno će moći da im se pruže najsavremeniji terapijski i dijagnostički postupci i smanjiće se troškovi liječenja, jer će pacijenti biti manje upućivani na liječenje u inostranstvo. Na ovaj način i mi učimo jedni od drugih. Moguć je brz audio-vizuelni protok informacija. Komfornije je pacijentima i to je jedna opšta korist”, kazao je Ignjatović.

Da bi projekat bio održiv potrebna je, kako smatra, upornost, ljubav prema poslu, “ali potrebno je i da nam pacijenti budu privrženi”.

“U svakom slučaju, nadamo se da će ovo rezultirati dubljom, regionalnom saradnjom, tako da ćemo svi zajedno učiti i postići bolje rezultate u liječenju naših pacijenata”, rekao je Ignjatović.

Izvor: Ministarstvo zdravlja Crne Gore