Svjetski dan reproduktivnog i seksualnog zdravlja

Svjetski dan seksualne i reproduktivne svijesti obilježava se u svijetu svake godine 12. februara i predstavljaju priliku za podizanje svijesti o problemima seksualnog i reproduktivnog zdravlja i za edukaciju o smanjenju širenja seksualno prenosivih infekcija.

Seksualno i reproduktivno zdravlje, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim oblastima vezanim za reproduktivni sistem, u svim fazama života.

Reproduktivno zdravlje podrazumijeva da su ljudi u mogućnosti da imaju zadovoljavajući i bezbjedan seksualni život i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često. Sastavni dio ovoga je i pravo muškaraca i žena da budu informisani, da imaju pristup bezbjednim, efektivnim, dostupnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice po svom izboru, i pravo na adekvatne usluge zdravstvene zaštite koji ženi omogućavaju bezbjednu trudnoću i porođaj.

Da bi se reproduktivno zdravlje na pravi način očuvalo i zaštitilo, redovna edukacija i informisanje o polno prenosivim bolestima je od velikog značaja, kao i informisanje o metodama kontracepcije i samom reproduktivnom zdravlju.

Seksualno prenosive infekcije i dalje su jedno od glavnih problema javnog zdravlja. Njihova zastupljenost je sve učestalija i to naročito među populacijom adolescenata i mladih. Upravo zbog toga, važno je redovno raditi na edukaciji i osnaživanju mladih, na uspostavljanju programa podrške koji će mladima omogućiti pristup adekvatnom informisanju kao i prevenciji.

Planiranje trudnoće, kao takvo, zahtijeva redovne posjete izabranom ginekologu ili urologu kao i savjetovanje sa stručnim licima. U slučaju da se trudnoća ne planira, veoma bitno je korišćenje zaštite pri svakom polnom odnosu, kako bi se ne samo izbjegla trudnoća već kako bi se prije svega zaštitili od PPI. Izbor kontraceptivne metode se treba vršiti isključivo uz dogovor sa partnerom/kom i konsultacije sa ljekarom.

U nastavku dijelimo više korisnih tekstova na teme koje mogu biti važne za očuvanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja:
Sve o kontracepciji – http://zdravlje.co.me/kutak-zdravlja/rijec-vise-o-kontracepciji i http://zdravlje.co.me/kutak-zdravlja/da-li-dovoljno-znamo-i-govorimo-o-kontracepciji

HIV/AIDS http://zdravlje.co.me/kutak-zdravlja/rijec-vise-o-hiv-aids

Karcinom http://zdravlje.co.me/kutak-zdravlja/svetski-dan-borbe-protiv-raka-u-fokus-staviti-prevenciju-i-rano-otkrivanje-karcinoma