Hrapović: Podrška Globalnog fonda izuzetno značajna u borbi protiv HIV/AIDS-a

Ministarstvo zdravlja je posvećeno kontinuiranoj borbi protiv HIV/AIDS-a, po čemu je Crna Gora posljednjih godina prepoznata kao lider u regionu i šire.

Snažan partner Crne Gore u toj borbi je Globalni fond, koji kroz finansijsku, stručnu i tehničku pomoć značajno doprinosi unapređenju prevencije, tretmana i podrške osobama koje žive sa HIV-om, saopšteno je na sastanku ministra zdravlja dr Kenana Hrapović, sa saradnicima, sa delegacijom Globalnog fonda, koju je predvodila Valerija Grišečkina, portfolio menadžerka Globalnog fonda.

Ministar Hrapović je podsjetio da je Globalni fond finansijski podržao sprovođenje dvije nacionalne strategije za borbu protiv AIDS-a i Nacionalnoh programa kontrole tuberkuloze i istakao da su nevladine organizacije imale značajnu ulogu u realizaciji strategija.

– Ministarstvo zdravlja sprovodi Nacionalni HIV/AIDS program u snažnoj koordinaciji i komunikaciji sa relevantnim institucijama i organizacijama, uključujući javne zdravstvene ustanove, NVO sektor i Nacionalno koordinaciono tijelo za HIV/AIDS, sa posebnim akcentnom na trasnparentnost, kontrolu, otvorenost i nadzor uspješnosti realizacije programa. Globalni fond nas u kontinuitetu podržava, posebno u oblasti preventivnih servisa, koje sprovode nevladine organizacije među ključnim populacijama. Za period 2019-2021. godine za tu svrhu opredijeljeno je oko 557 hiljada eura, kao svojevrsna podrška budžetu Ministarstva zdravlja, a za period 2022-2024. biće opredijeljeno dodatnih 562 hiljade eura, naglasio je ministar Hrapović, izražavajuću zahvalnost na ovako velikoj pomoći.

Država i Ministarstvo zdravlja, prema riječima ministar Hrapovića, nastavljaju da budu snažan partner Globalnom fondu u ovom procesu, oslanjajući se na njihovu stručnu i tehničku pomoć.

Sastanku je prisustvovao i Vladan Glubović, sekretar Sekretarijata Nacionalnog koordinacionog tijela za HIV/AIDS.