Crna Gora najbolji primjer u regionu u borbi protiv HIV/AIDS-a

Crna Gora je najbolji primjer na Balkanu i šire dobrog odgovora na HIV i odgovornog pristupa Vlade, kako u zbrinjavanju ove populacije, tako obezbjeđivanja zdravstvene zaštite i brige o zdravlju cjelokupnog stanovništva. Ovo je ocjena delegacije Globalnog fonda, koja se u utorak, 09.10.2018. godine razgovarala sa ministrom zdravlja dr Kenanom Hrapovićem.

Naša zemlja je po prvi put domaćin redovnog sastanka Delegacije Globalnog fonda za HIV, tuberkulozu i malariju Istočne Evrope i centralne Azije, koju predvode, predsjednica Borda Aida Kurtović i članica Borda Natalija Nizova.

Ministar Hrapović je istakao da epidemiološka situacija u Crnoj Gori, kada je riječ o HIV/AIDS-u, stabilna i to u velikom obimu zahvaljujući upravo saradnji i nesebičnoj pomoći Globalnog fonda.

“Očekujemo da će se ta saradnja u narednom periodu unapređivati. Crna Gora je aplicirala za grant Globalnog fonda u vrijednosti 600 hiljada dolara, za trogodišnji period (2019-2012.godine), a koristiće se za podršku održivosti preventivnh servisa u oblasti HIV/AIDS-a, u okviru nevladinog sektora. Saradnja sa Globalnim fondom u velikoj mjeri pomože naporima koje ulaže Ministarstvo zdravlja da se obezbijedi kontinuirana i održiva podrška preventivnim servisima na duži rok, radi što boljeg nacionalnog odgovora na HIV i održavanja niske stope HIV-a u Crnoj Gori,” istakao je ministar Hrapović.

Prema riječima predsjednice Borda Globalnog fonda Aide Kurtović, aktivnosti koje Crna Gora sprovodi i rezultati koje ostvaruje u ovoj oblasti, stavljaju je u lidersku poziciju u regionu po izuzetno dobrom samoodrživom odgovoru na HIV.

“Vjerujem da će Crna Gora postati šire prepoznatljiva, uspješna država, koja, poštujući sve tradicionalne vrijednosti, ozbiljno radi na realizaciji programa kontrole HIV-a i tuberkuloze i zbrinjavanju određenih kategorija populacije, što nije slučaj u velikom broju zemalja u svijetu,” naglasila je Kurtović.

Prema riječima članice Borda Global fonda Natalije Nizove kazala je da je u borbi protiv ovih bolesti migracija stanovništva, predstavlja veliki izazov za sve, jer je zbog politike otvorenih granica velika mogućnost prenosa i širenja HIV-a i tuberkuloze. Zajednička ocjena učesnika sastanka je da je Crne Gore, koju nije zaobišao ovaj globanlni problem, kroz politiku Vlade Crne Gore, dala adekvatan odgovor, kako bi pomogla ljudima koji prolaze kroz našu zemlju, ali zaštitila svoju populaciju.

Izvršni direktor CAZAS-a dr Mišo Pejković pohvalio je napore Ministarstva zdravlja da prevalenca HIV-a u Crnoj Gori bude sve manja. On je istakao da je saradnja zdravstvenog resora sa nevladinim organizacijama koje se bave ovom oblašću odlična i da Ministarstvo zdravlja u potpunosti razumije koliko je potrebno obezbijediti održivost servisa, za šta su po prvi put opredijelili i dodatna finansijska sredstva.