Uspješno sprovedene dvije transplantacije

U Kliničkom centru Crne Gore su prethodne sedmice sa uspjehom urađene još dvije transplantacije bubrega sa živog davaoca. Jedna transplantacija je bila srodnička, majka je dala bubreg ćerki, dok je druga emotivna, supruga je donirala bubreg suprugu.

Transplantacioni program u Crnoj Gori, podsjećamo, započet je prije šest godina a do danas je u našoj ustanovi urađeno 37 transplantacija bubrega od kojih 36 sa živog davaoca a samo jedna kadaverična (organi uzeti sa moždano mrtve osobe).

Cilj crnogorskog zdravstvenog sistema je da zaživi kadaverična transplantacija i na taj način bi omogućili svim pacijentima koji imaju potrebu za transplantaciju organa da i ovaj vid zdravstvene usluge dobiju blagovremeno, bilo u Kliničkom centru Crne Gore ili u referentnim centrima u okruženju.

Na ovaj način bi se izbjegle neželjene posledice, a naročito, u poslednje vrijeme sve češći apeli za prikupljanje novca za transplantaciju organa u inostranstvu, jer naša zakonska regulativa dozvoljava doniranje organa od bližih srodnika i od moždano mrtve osobe.

Veoma je važno podizanje svijesti građana za doniranje organa nakon moždane smrti. Ovim činom bi spasili mnoge živote.

Izvor: KCCG