MINISTAR HRAPOVIĆ RAZGOVARAO SA RUKOVODSTVOM BOLNICE MELJINE

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović razgovarao je danas sa direktoricom Bolnice Meljine dr Oliverom Elez i njenim saradnicima, na temu realizacije ugovornih obaveza između Fonda za zdravstveno osiguranje i Bolnice Meljine, u cilju obezbjeđivanja dostupne zdravstvene zaštite za stanovnike Opštine Herceg Novi.

Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova, Bolnica Meljine uključena u Mrežu zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori i shodno zaključenom Ugovoru sa Fondom za zdravstveno osiguranje, pruža zdravstvene usluge osiguranim licima sa područja opštine Herceg Novi u oblastima: opšte hirurgije sa traumatologijom, interne medicine, ORL , ginekologije i akušerstva, kao i usluge mamografije i kolonoskopije, sa uzimanjem biopsije i anestezijom u okviru skrininga kolorektalnog karcinoma, po uputu izabranog doktora.

Takođe, Ugovorom je definisano da OB Meljine, svim osiguranim licima Fonda, pruža usluge liječenja u hiperbaričnoj komori, kao i usluge fizikalne medicine za kardiološku rehabilitaciju, nakon infarkta miokarda i nakon kardiohirurških operacija, po kom osnovu su na predlog ljekarske komisije Fonda upućivani osiguranici na liječenje.

Direktorica Bolnice Meljine dr Olivera Elez kazala je da se, uprkos zalaganju Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje i ostalih zdravstvenih ustanova, OB Meljine suočila sa ozbiljnim finansijskim i kadrovskim problemima. Ona je istakla da bolnica funkcioniše isključivo zahvaljujući naporima i posvećenosti zaposlenih.

Ministar Hrapović je naglasio značaj bolnice Meljine u zdravstvenom sistemu Crne Gore, u pogledu obezbjeđivanja blagovremene i dostupne zdravstvene zaštite, imajući u vidu da u Herceg Novom gravitira preko 30 hiljada stanovnika, koji koriste zdravstvene usluge ove ustanove.

On je naglasio da, iako Fond redovno izmiruje obaveze za obavljene usluge, ozbiljni finansijski i kadrovski problemi sa kojima se suočava bolnica Meljine, zahtijevaju da se u najkraćem roku preduzmu aktivnosti, prvenstveno u dijelu rješavanja statusa ustanove, kako bi se izbjegao potencijalni negativni uticaj na kvalitet zdravstvenih usluga, odnosno u konačnom na dostupnost zdravstvene zaštite koja se pruža građanima opštine Herceg Novi, tj. Crne Gore.

Stav Ministarstva zdravlja je, kako je rekao ministar Hrapović, da podrži inicijativu Bolnice Meljine za očuvanjem i daljim radom ove medicinske ustanove.

Ministar zdravlja i predstavnici bolnice Meljine su se složili da je za rješavanje novonastale situacije i daljeg funkcionisanja ove zdravstvene ustanove, koje ne zavisi isključivo od ugovornog odnosa Fonda za zdravstveno osiguranje, koji plaća usluge koje osiguranicima pruža bolnica Meljine, neophodno da se uključe, osim vlasnika Atlas Grupe i ostali relevantni subjekti, koji mogu doprinijeti konačnom rješavanju statusa bolnice.