Ultrazvučni pregledi kukova beba od sada u svim domovima zdravlja

Ministar zdravlja dr Kenan Hrapović uručio je sertifikate prvoj grupi ljekara, koju čine 11 pedijatara, jedan dječiji ortoped i pet radiologa, koji su uspješno završili edukativni kurs za sprovođenje ultrazvučnog pregleda kukova kod beba.

Ministar Hrapović je rekao da je cilj organizovanja ovih edukativnih kurseva jačanje primarnog nivoa zdravstvene zaštite i preventivnih pregleda, kako bi se spriječile posljedice kasno otkrivenih bolesti.

„Takođe, cilj nam je bio da se ultrazvučni pregledi kukova kod beba sprovode na primarnom nivou zdravstvene zaštite, bez dužeg zakazivanja, isključivo u gradu u kom beba živi, što do sada nije bio slučaj. U Podgorici je do sada ova dijagnostička procedura obavljana u Institutu za bolesti djece KCCG i bile su duge liste čekanja“, objasnio je Hrapović.

Kurs je organizovan na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku Instituta za bolesti djece KCCG, a predavači na kursevima su dr Nenad Sorat i prof dr Dragoslav Nenezić.

Prof dr Nenezić je istakao da je ideja edukacije bila da roditelji u toku svojih redovnih kontrola kod pedijatra dobiju što kompletniju i što kvalitetniju uslugu za zdravlje svoje novorođenčadi.

„Stepenovano organizovanje ultrazvuka u pedijatriji, konkretno za problem dječijih kukova je u principu stepenovano kao i zdravstvene ustanove u Crnoj Gori. To znači da na primarnoj zdravstvenoj zaštiti pedijatar obavi pregled i ukoliko ima bilo kojih sumnji ili nejasnoća, konsultuje radiologa iz svoje zdravstvene ustanove, a potom roditelj ukoliko su uočeni problemi, dolazi do tercijarne zdravstvene ustanove, sa dva nalaza, pedijatra i radiologa, gdje se primjenjuje liječenje. Na taj način roditeljima omogućavamo da imaju pravovremenu zdravstvenu zaštitu, a takođe se i rasterećuje tercijarna zdravstvena zaštita, jer u nju dolaze samo djeca koja zaista imaju problem“, kazao je Nenezić.

Direktor Centra za nauku prof dr Filip Vukmirović naveo je da je projekat edukacije osmisilo Ministarstvo zdravlja uz punu podršku Kliničkog centra, i da je ovo model koji treba primjenjivati i za druge usluge koje je moguće obavljati u domovima zdravlja.

„Moram da naglasim da kada je edukacija u pitanju imamo punu podršku Vlade i Ministarstva zdravlja, koji su opredijelili značajna sredstva na godišnjem nivou za ovu namjenu, tako da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa ovim i sličnim projektima“, rekao je Vukmirović.

Pedijatar u DZ Podgorica dr Paša Divanović izrazila je zadovoljstvo što je Ministarstvo zdravlja organizovalo obuku jer je kontinuirana edukacija poželjna i potrebna. Divanović je istakla da je od 23. januara, u DZ Podgorica urađeno je 197 ultrazvuka kukova djece.

Obuka je trajala mjesec dana za pedijatre i šest nedjelja za radiologe, koji su edukovani da sprovode ultrazvučne preglede beba od 3 mjeseca do navršene godine života.

Novi ciklus edukacije počinje narednog mjeseca. Kroz ovaj edukativni program proći će ukupno 90 pedijatara i radiologa.