Hiperbarična komora dostupna osiguranicima i u Poliklinici „Tesla medika“ iz Berana

Radi pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima sjeverne regije iz oblasti hiperbarične medicine, na predlog Ministarstva zdravlja Vlada je donijela odluku da se u zdravstvenu mrežu uključi i privatna zdravstvena ustanova, poliklinika „Tesla medika” iz Berana.

Plan je da se osiguranicima sjeverne regije omogući brža i dostupnija usluga hiberbarične medicine, pa tako pacijenti iz opština Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnjice, Rožaje, Bijelo Polje, Pljevlja, Žabljak, Mojkovac neće morati da za ovu uslugu odlaze u Podgoricu ili Meljine.

Umrežavanjem ove zdravstvene ustanove doprinosi se efikasnijoj zdravstvenoj zaštiti, racionalnijem načinu zdravstvene zaštite u odnosu na dosadašnji, uz pružanje podrške politici privatno – javnog partnerstva.