Ministarstvo zdravlja partner u IPA projektu NeurNet

Delegacija Ministarstva zdravlja, koju je predvodila Milica Škiljević, generalna direktorica Direktorata za projekte i ekonomiku u zdravstvu, učestvovala je u Sarajevu na prvom sastanku partnera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u okviru IPA projekta NeurNet, koji ima za cilj unaprjeđenje tretmana pacijenata sa epilepsijom i epilepsijom u naprednom stadijumu, kao i pacijenata sa Parkinsonovom bolešću.

Projekat se bavi unaprjeđenjem komunikacije i saradnje između referentnih centara i bolnica na području tri države, te poboljšavanjem i olakšavanjem kretanja na prekograničnom nivou bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom i pacijenata u poodmaklom stadiju Parkinsonove bolesti.

Planirano je uspostavljanje mreže koja će da omogući audio-vizuelnu komunikaciju, daljinsku dijagnozu, razmjenu medicinskih podataka, drugog mišljenja, konsultacije i druge medicinske usluge između referentnih centara i bolnica u realnom vremenu.

Cilj je poboljšanje zdravstvenih usluga, transfer i implementacija ekspertize i najboljih praksi za bolnice u regionu, izgradnja kapaciteta bolnica, smanjenje transporta pacijenata i poboljšanje njihovog kvaliteta života.

Direktorica Škiljević je naglasila da je Ministarstvo zdravlja Crne Gore, kao kreator zdravstvene politike, uvijek bilo i biće u potpunosti otvoreno za regionalnu saradnju u oblasti zdravstva, usvajanje novih znanja i razmjenu iskustava stečenih u stručnom kliničkom radu, koja doprinose unaprjeđenju prevencije, dijagnostike i liječenja čestih i teških oboljenja.

„Kako Crna Gora trenutno nema kapaciteta za liječenje ovakvih pacijenata, država je omogućila njihovo liječenje u centrima, prvenstveno država regiona, tako da se oni upućuju u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu ili Kliničku bolnicu Rijeka, koje djeluju kao referentni centri za ove bolesti u regionu, gdje su uključeni u ispitivanja najnovijih potencijalno i učinkovitijih antiepileptičkih lijekova ili su upućeni na neurohiruško liječenje.“

Svjesni činjenice da je medicina jedna od najbrže rastućih oblasti, te da je neophodno pratiti njen razvoj i trendove, Ministarstvo zdravlja Crne Gore ulaže velike napore u jačanje kapaciteta zdravstvenih ustanova kroz ulaganje u infrastrukturu, opremu, a naročito u edukaciju i doedukaciju kadra, tako da će prilika koju je Crna Gora dobila kao partner u realizaciji projekta NEUR NET pomoći na tom putu.

Jedan od prioriteta rada Ministarstva zdravlja, prema njenim riječima, svakako je i unaprjeđenje telemedicine, koja je i neizostavni činilac ovog projekta i čija primjena nije više stvar prestiža zdravstvenih sistema, već standard bez kojeg se ne može govoriti o savremenoj medicini.

S obzirom na to da kapaciteti za liječenje ovih bolesti postoje samo u referentnim centrima, time je i značaj realizacije ovog prijekta još veći, jer se ostvaruje putem povećane komunikacije, saradnje i koordinacije između referentnih centara i bolnica u regionu, usklađivanja i poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga u bolnicama programskog područja u cjelini, kao i poboljšan i efikasniji tranzit pacijenata na prekograničnom nivou.

Za Crnu Goru je planirana je nabavka EEG aparata sa softverom za EEG analizu, neurološke stanice i serverski sistem ukupne vrijednosti 70.000€. Oprema će biti instalirana (po jedan aparat) u Opštoj bolnici Bar i Kliničkom centru Crne Gore. Takođe, kroz projekat je predviđena obuka doktora i medicinskog osoblja i razmjena iskustava u ovoj oblasti.