Upitnik za samo-procjenu rizika povezanih sa konzumiranjem droga

Ukoliko želite da saznate koliko je rizično Vaše korišćenje droga od sada to možete i učiniti uz pomoć DUDIT testa.

Cilj DUDIT-a je da podstakne i ohrabri osobe koje koriste droge da se obrate za stručnu pomoć.

DUDIT je naučno potvrđen test koji godinama koriste mnogi stručnjaci za pitanja zavisnosti od droga.

Prepoznajući potrebu razvoja inovativnih alata usmjerenih na rastuću populaciju konzumenata, uglavnom kanabisa i sintetičkih droga, Pompidou grupa Savjeta Evrope je osmislila regionalni projekat o online intervencijama, u okviru kojega je razvijena online verzija naučno evaluirane kratke intervencije, budući da su se online alati za screening pokazali efektivnim načinom obuhvatanja veće populacije.

Za ovu svrhu odabran je test DUDIT (eng. Drug Use Disorders Identification Test), instrument za samo-procjenu rizika povezanih sa konzumiranjem droga.

Konačan proizvod projekta je instrument Drughelp, koji daje ukupnu procjenu mogućih problema i nedostataka vezanih uz uzimanje droga.

Test sadrži jedanaest pitanja vezanih uz uzimanje droga, pitanja o polu i godinama starosti, i deset dodatnih dobrovoljnih pitanja (pozadinska pitanja o korisniku i moguće štete koje je osoba imala prilikom upotrebe droga).

Budući da je korištenje alata u potpunosti anonimno, lični podaci se ne pohranjuju, niti je moguće osobu identifikovati prema odgovorima.

Na osnovu ocjene iz seta DUDIT pitanja, korisnik/ca dobije procjenu rizika vezanih za njegovu/njenu upotrebu droga. Test takođe daje informaciju o tome gdje se osobe mogu obratiti za pomoć ako žele smanjiti ili prestati sa uzimanjem droga.

Ovaj online instrument je dostupan u verzijama za stoni računar, tablet i mobilni telefon, a testu se može pristupiti preko linka:

https://drughelp.eu/me

Pored Crne Gore, test se koristi trenutno i u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Republici Srbiji, Grčkoj i Rumuniji.