Uspješno odrađena perkutana biopsija jetre pod kontrolom ultrazvuka

U Institutu za bolesti djece je 8. decembra 2017. godine, po prvi put urađena perkutana biopsija jetre pod kontrolom ultrazvuka, kod dva pacijenta.

Biopsija jetre rađena je u cilju dijagnostikovanja autoimunog hepatitisa i Vilsonove bolesti. Dobijeni tkivni materijal upućen je na patohistološku verifikaciju prof. dr Ivanu Boričiću u Institut za patologiju u Beogradu.

Navedenu procedure izveli su ljekari IBD-a: dječiji hirurg dr Saša Radović, pedijatar-gastroenterolog dr Lola Đurišić, pedijatar–gastroenterolog dr Dušanka Šipčić i radiolog dr Mira Obradović.

Do sada su djeca, koja su imala potrebu za ovakvim vidom dijagnostike upućivana u Beograd a od sada će i ovu uslugu moći da dobiju u našoj ustanovi.

Ovo je još jedan dokaz da ljekari Kliničkog centra sa uspjehom usvajaju i primjenjuju nove procedure u želji da, u skladu sa savremenim dostignućima u medicine, crnogorskim osiguranicima, a posebno djeci, obezbijede dostupnu zdravstvenu zaštitu u svojoj državi.