Poteškoće pri učenju

Poteškoće pri učenju su krovni izraz za širok spektar problema u učenju. Djeca sa poteškoćama pri učenju nijesu drugačija od ostalih. Zapravo, većina je pametna kao i sva ostala djeca. Njihovi mozgovi funkcionišu na drugačiji način kada je u pitanju primanje i obrada informacija.

Jednostavno rečeno, djeca i odrasli sa poteškoćama pri učenju vide, čuju i razumiju stvari drugačije. To može dovesti do problema u učenju novih informacija i vještina i njihovom korišćenju. Najčešći tipovi teškoća u učenju uključuju probleme sa čitanjem, pisanjem, matematikom, rasuđivanjem, slušanjem i govorom.

Simptomi i znakovi

Poteškoće pri učenju manifestuju se veoma različito od jednog dijeteta do drugog. Jedno dijete ima problema sa čitanjem i pravopisom, dok drugo voli knjige, ali ne može razumijeti matematiku. Takođe dijete može imati poteškoća s razumijevanjem šta drugi govore ili u verbalnom izražavanju. Problemi su veoma različiti, ali su svi oni poremećaji učenja.

Nije uvijek lako prepoznati poremećaje učenja. Zbog velikih varijacija, ne postoje pojedinačni simptomi ili profil koji možete prepoznati kao dokaz problema. Međutim, neki znaci upozorenja su češći od drugih. Ako ste svjesni onoga što jesu, moći ćete rano da primijetite poremećaje u učenju i brzo preduzmete korake da pomognete vašem dijetetu.

Na sljedećoj listi se navode neki znaci upozorenja koji ukazuju na poremećaje učenja. Zapamtite da djeca koja nemaju teškoća u učenju mogu i dalje doživjeti neke od ovih poteškoća u raznim vremenima. Vrijeme za zabrinutost je kada postoji dosljednost u sposobnosti djeteta da ovlada određenim vještinama.

Predškolski uzrast:

– Problemi izgovaranja riječi
– Problemi pronalaženja prave riječi
– Problemi u učenju abecede, brojeva, boja, oblika, dana u sedmici
– Teškoće u praćenju uputstava ili rutine učenja
– Teškoća kontrolisanja bojice, olovke i makaza ili bojanja unutar linija
– Problemi u učenju vezivanja cipela
Uzrast 5-9 godina:
– Problem u učenju veze između slova i zvukova
– Nesposobnost da se proizvedu riječi
– Miješanje osnovnih riječi prilikom čitanja
– Sporo učenje novih vještina
– Problem učenja osnovnih matematičkih koncepata

Uzrast 10-13 godina:

– Teškoće s čitanjem ili matematikom
– Problemi sa otvorenim testnim pitanjima i problemima sa riječima
– Ne voli čitanje i pisanje, izbjegava čitanje naglas
– Slab rukopis
– Loše organizacione vještine (spavaća soba, domaći zadaci, radni sto su neuredni i neorganizovani)
– Teškoće pri glasnom izražavanju misli

Vrste poremećaja učenja

Majklbast nabraja sledeće poremećaje učenja:

1. Disleksija – teškoće u savladavanju veštine čitanja koje se manifestuju zamjenom slova koja se slično pišu, dodavanjem ili oduzimanjem slogova, ubacivanjem riječi kojih nema u tekstu i sricanjem, teškoćama razumevanja pročitanog uprkos normalnom IQ
2. Disgrafija – teškoće u pisanju koje se manifestuju u disharmoničnom i nepravilnom rukopisu
3. Apraksija – teškoće u izvođenju smislenih, ranije naučenih motoričkih radnji
4. Diskalkulija – teškoće u formiranju i razumijevanju matematičkih pojmova
5. Topografski poremećaj – teškoće u povezivanju simbola kao što su oni na geografskim mapama, globusima, geografskim kartama ili planovima kuća
6. Dezorjentacija – lijevo-desno
7. Dishronometrija – nesposobnost čitanja vremena na časovniku, učenja dana u nedelji, mjeseci u godini, razlikovanje “prije” od “poslije”, ne razumijevanje pojmova: “sljedećeg vikenda”, “ sjutra” ili “prošle nedelje”

Dijagnoza

Za otkrivanje poremećaja učenja neophodna je procjena govora i izražavanja, obrazovanja, zdravlja te intelektualna i psihološka procjena. Za planiranje liječenja i nadzor nad napredovanjem potrebne su društvene procjene i procjene emocionalnog ponašanja.

Dijagnoza podrazumijeva perzistentne teškoće u pisanju čitanju i matematici tokom formalnog obrazovanja i zahtijeva procjenu da li je osoba sposobna da funkcioniše na nivou akademskih zahtjeva i adekvatno njenom intelektualnom i kalendarskom uzrastu.

Biljana Smolović