Mladi i zdravlje

Mladi predstavljaju ranjivu kategoriju društva jer prolaze kroz tranziciju iz djetinjstva u adolescentno i zrelo doba, pri čemu im se u velikoj mjeri mijenjaju obrasci ponašanja. U ovom periodu života mladi formiraju svoj stav prema zdravlju i rizičnom ponašanju pa je neophodno kroz zdravstveni sistem pružiti im svu moguću podršku.

U Crnoj Gori od 2009. godine postoji 18 savjetovališta za mlade. Kako navodi Ministarstvo zdravlja najposjećenija su savjetovališta u Podgorici i Kotoru dok usluge ovog tipa najmanje koriste mladi iz opština Danilovgrad i Cetinje.

Strategija za mlade 2017-2022 kao veliki problem navodi neinformisanost mladih o “o mogućnostima u oblastima formalnog i neformalnog obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja, kulture, mobilnosti, informacije u vezi s mehanizmima za učešće u donošenju odluka, programima i servisima za mlade“.

Čak 69% mladih nije moglo da navede bilo koju instituciju koja pruža neku vrstu usluga mladima. Sami mladi smatraju da je veliki problem „nepostojanje specijalizovanih servisa za informisanje i specijalizovanih informacija za mlade; nedostatak učešća mladih u kreiranju medijskih programa za mlade, te manjak kapaciteta kadrova koji rade s mladima da im pomognu u traženju i tumačenju informacija”.

S tim u vezi Strategijom za mlade 2017-2022 definisani su i ciljevi:

• Uspostavljanje efikasnih međusektorskih informativno-savjetodavnih servisa za mlade i roditelje
• Podrška psiho-fizičkom razvoju i očuvanju zdravlja mladih

Savjetovalište za mlade

Savjetovalište daje mladima informacije o periodu kroz koji prolaze sa ciljem prevencije i pruža im podršku u suočavanju i prevazilaženju problema koje taj period nosi. Savjetovališta rade u jednoj smjeni od 07-14h.

Kroz individualni rad, rad u grupi, predavanja i tribine u školama i manifestacije u zajednici savjetovalište sprovodi edukacije u oblastima HIV/AIDS, zdravi stilovi života, odvikavanje od pušenja, vršnjačko nasilje, gojaznost, narkomanija, alkoholizam itd.

Mladoj osobi koja se plaši da sa porodicom i prijateljima podijeli svoje probleme jer neće biti shvaćena i prihvaćena, tim stručnjaka u Savjetovalištu garantuje anonimnost i povjerljivost.

U Savjetovalištu kao najčešće probleme sa kojima se mladi suočavaju navode:

• Neprihvaćenost od vršnjaka
• Značajne promjene u životu (razvod roditelja, gubitak voljene osobe, promjena mesta stanovanja)
• Školski neuspjeh
• Strepnje oko budućnosti
• Nezadovoljstvo izgledom (raskorak želja i realnosti)
• Prekid veza i prijateljstva
• Pretjerana očekivanja od roditelja i sredine

Kako savladati stres?

Da bi mlada osoba savladala stres i prevazišla probleme sa kojima se suočava potrebno je da jača svoje samopoštovanje i samopouzdanje, da nauči da nenasilno komunicira, da nauči da prepozna i odbrani se od manipulativnog ponašanja i izgradi pozitivan stav i optimizam. Neki od savjeta stručnjaka o tome kako postupati u stresnoj situaciji su:

• Dozvoli sebi da ne budeš savršen-budi ono što jesi
• Odredi prioritete
• Odvoji vrijeme za sebe
• Pripremi se na stresnu situaciju
• Savladaj socijalnu vještinu asertivne komunikacije koja izražava misli, osjećanja i uvjerenje na direktan, iskren i socijalno adekvatan način, uz uvažavanje drugih
• Aktivno slušaj
• Poštuj druge i to traži za sebe
• Jasno, konkretno i direktno govori
• Preuzmi odgovornost za svoje ponašanje
• Iskazuj svoja očekivanja i osećanja

Osim u savjetovalištima servisi za mlade postoje u ambulantama izabranih doktora, a u školama podršku mladima pružaju psiholozi. Mladi su skloni da za svoje probleme traže rešenja u neadekvatnim izvorima. Nepostojanje specijalizovanih servisa za informisanje i specijalizovanih informacija za mlade predstavlja veliki problem. Posebno ugrožene grupe mladih u ovom pogledu su: siromašni, mladi sa ruralnih područja, Romi, LGBT, nacionalne manjine, OSI, mladi sa smetnjama u razvoju.

Ivana Smolović